Enver Behnan Şapolyo

Tarihçi Enver Behnan Şapolyo kimdir?

Tarihçi Enver Behnan Şapolyo1900 yılında İstanbul'da doğmuş, 2 Haziran 1972 yılında Ankara'da ölmüştür. 1922 yılında İstanbul İlköğretmen Okulunu bitirdikten sonra Ankara Lisesinde öğretmenliğe başladı. 1938 senesinde İstanbul Darülfünûnu (Üniversitesi) Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Cumhuriyet’ten sonra çeşitli liselerde tarih öğretmenliği yapmış, bir süre de gazetecilik yapmiştırı. Millî Mücadele ve resmi tarih görüşünü destekleyen makalelerini Öğüt, Yeni Gün, Hakimiyet-i Milliye (Ulus), Tanin gazetelerinde yayımladı. Yazdığı ders kitapları uzun seneler liselerde tarih dersi kitabı olarak okutulmuştur.

ESERLERİ:

ROMAN: Ayşim: Tarihi Sinema Romanı (1934), Lale Devrinde Şair Nedim’in Aşkı (1952), Fatih İstanbul Kapılarında (1953).

ÖYKÜ: Alas: Küçük Tarihi Hikâyeler (1934), Millî Mücadele Hatıraları: İnkılap Ötkünçleri (1934), Attila (1934).

ÇOCUK KİTABI: Atatürk (1943), Egemenlik Ulusundur (1944), Yayla Gülü (1944), 19 Mayıs 1919 (1944), Türk Halk Masallarından Peri ve Dev Masalları (1946), Gülbahar Sultan (1950), Sünnet Düğünü (1951), Şehzade Kara Bulut (1952), Gelincik Abla (1953), Nar Tanesi (1953), Ergenekon (1954), Küçük Mustafa Kemal: Atatürk’ün Çocukluk Hayatı (1954), Türk Akmaları (1954), Estergon Kalesi (1955), Ali Baba ve Kırk Haramiler (1955), Türk Efsaneleri (1955), Atatürk’ün Ölümü 10 Kasım 1938 (1957), Türk Masalları (1958), Oğuz Han (1959), Atamız (1963), Melik Şah (1964), Tuğrul (1964), Selçuk Han (1964), Kılıçaslan (1965), Dede Korkut Masalları (1966), Kılıçaslan Geliyor (1971).

DİĞER: Filozof Gökalp (1933), Tarih Bakaloryası: Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi (1934), Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Dönümü Ankara’da Nasıl Kutlandı 1923-1933 (1934), Türk Soyadı Türk Adı (1935), Müzeler Tarihi (1936), Ziya Gökalp: İttihadı Terakki ve Meşrutiyet Tarihi (1943), İnönü (1943), İttihad ve Terakki ve Meşrutiyet Tarihi (1943), Yıldırım ve Prenses Olivera (1944), Kemal Atatürk ve Millî Mücadele Tarihi (1944), Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat Devri Tarihi (1945), Osmanlı-İnkılap ve Avrupa Tarihi Özü (1946), Karagöz’ün Tarihi (1946), Karagöz Tekniği (1947), Türk İnkılabı Tarihi Notları (1949), Hazreti Ali (1950), Türkiye Cumhuriyeti Tarihi: 1918-1950 (1950), Atatürk’ün Hayatı (1954), Anadolu Fatihi Alpaslan (1954), Dünya Efsaneleri (mitoloji, 1954), Kuvayı Milliye Tarihi: Gerilla (1957), Gazi Osman Paşa ve Plevne Müdafaası (1959), Ahlak Tarihi (1960), Türk Büyükleri (1960), İlkçağ Tarihi (1961), Osmanlı Sultanları Tarihi (1961), Türk Menkıbeleri (1964), Mezhepler Tarihi (1964), Kurtuluş Edebiyatı Tarihi (1965), İstiklal Savaşı Edebiyat Tarihi: Nesirler ve Şiirler (Millî Mücadelenin Edebi Vesikaları, 1967), Kırşehir Büyükleri (1967), Mustafa Kemal Paşa ve Millî Mücadelenin İç Alemi (1968), Peygamberler Tarihi (1968), Mustafa Kemal ve Birinci Büyük Millet Meclisi Tarihçesi (1969), Atatürk ve Seymen Alayı (1971), Türk Gazeteciliği Tarihi: Her Yönü ile Basın (1971), Türkiye Turizm Rehberi ve Anıtlar Tarihi (1971), Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi (2004).