Engin Güner

Engin Güner, 3 Aralık 1942 tarihinde Malatya'da doğdu, 20 Ekim 1991'de yapılan seçimlerde de Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi. Ayrıca Batı Avrupa Birliği Asamblesi üyeliği, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliği ve MKYK üyeliği de yaptı.

Engin Güner, 3 Aralık 1942 tarihinde Malatya'da doğdu. Çapa İlkokulu ve İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenim gördü. 1966'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1968-1970 yılları arasında Milli Prodüktivite Merkezi'nde uzman sıfatıyla çalıştı. 1970-1972'de Akdeniz Gübre Sanayi ve Karadeniz Bakır İşletmeleri'nde müdürlük yapan Güner, Avrupa Konseyi'nde 18 yıl boyunca uluslararası yönetici olarak görev yapmıştır. Turgut Özal'ın Türkiye'nin cumhurbaşkanı seçilerek kendisini çağırması üzerine de ülkesine geri dönmüştür.

20 Ekim 1991'de yapılan seçimlerde de Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi. Bunun yanında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanvekilliği ile Türk Heyeti Başkanlığı'nda çalışmalarda bulundu. Ayrıca Batı Avrupa Birliği Asamblesi üyeliği, TBMM Dışişleri Komisyonu üyeliği ve MKYK üyeliği de yaptı. 2000-2002 yıları arasında Liberal Demokrat Partisi'nin genel başkan vekilliğini de yapan Engin Güner, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinin ardından yeniden ANAP'a katılmıştır.