Bezm-i Alem Valide Sultan

Osmanlı Padişahı II. Mahmut'un 2. eşi ve padişah Abdülmecit'in annesidir.

Bezm-i-Âlem "Dünya meclisi" anlamına gelir. Osmanlı tarihinin en tanınmış valide sultanlarındandır. Hayırseverlik için yaptığı çalışmalardan dolayı sevilen ve saygı duyulan bir Valide sultan olarak tarihe geçmiştir.

Abdülmecit tahta çıktığında 16 yaşında, kendisi de 32 yaşındaydı. Oğlunun hükümdarlığı döneminde, öldüğü tarihe kadar 14 yıl süreyle (1839-1853) tarihleri arasında Valide Sultan oldu. Oğluna Tanzimat'ın ilanı konusunda Mustafa Reşit Paşa'ya güvenmesini tavsiye ettiği söylenir. Ayrıca Abdülmecit'in annesini çok sevdiği, hükümetteki nazırları (bakan) seçerken annesine danıştığı bilinmektedir.

Bezmialem Sultan 2 Mayıs1853 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti ve Divanyolu'ndaki II. Mahmut Türbesine defnedildi. Garabet Balyan'ın mimarlığı altında inşaatına başlattırdığı Dolmabahçe Camii henüz bitmemişti. Camiyi oğlu Sultan Abdülmecit annesinin anısına 1855'de tamamlattırarak Bezmialem Valide Sultan Camii adı altında hizmete açtı. Cami zamanla Dolmabahçe Sarayına yakınlığı nedeniyle Dolmabahçe Camii olarak anılmağa başladı.

Bezm-î-Âlem Valide Sultan birçok mimari eserlerin yapılmasına öncülük etmiştir.

- Yıldız Sarayı'ndaki Dilkuşa Kasrı (1842)

- Maçka (1839), Topkapı (1843) ve Yıldız'da (1843) üç değişik Bezmiâlem Valide Sultan Çeşmesi

- Bezm-î-Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi (1843)

- Günümüzde Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin binası olarak kullanılan Mekteb-i Maarif ve Valide Mektebi (1850)

- Haliç üzerinde yapılan ilk ahşap Galata köprüsü (1845)