Bekir Karlığa

İstanbul Üniversitesi'nde hazırladığı “İslam Kaynakları ve Filozofları ışığında Pythagoras ve Pre-Sokratik Filozoflar” başlıklı teziyle Felsefe Doktoru olan Bekir Karlığa, gerek Türkiye’de ve gerekse yurt dışındaki birçok uluslar arası toplantılara katıldı.

1947 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğdu. 1965'te Kahramanmaraş İmam-Hatip Okulu'nu bitirdi.

1972'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden, 1977'de İÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Fakültedeki görevine, Yüksek İslâm Enstitüsü döneminde 1977 yılında Felsefe ve Mantık asistanı olarak başladı.

1980 yılında İÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde İslâm Kaynakları Işığında Pythogoras ve Pre-Sokratik Filozoflar adlı teziyle doktor oldu.

Yüksek İslâm Enstitüsünün fakülteye dönüştürülmesinden sonra 1983'te yardımcı doçentliğe yükseltildi ve Kelâm-Felsefe Bölümü başkanlığına atandı.

1985-1986 yılları arasında bir yıl süre ile Paris'te bilimsel araştırmalar yaptı. 1987'de doçent, 1993'te profesör oldu.

2009'da başbakan'ın danışmanı oldu. Türkiye Eşgüdüm Başkanı ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi Başkanıdır.

Bekir Karlığa gerek Türkiye’de ve gerekse yurt dışındaki birçok uluslar arası toplantılara katıldı.

Ayrıca şimdiye kadar 20 civarında Yüksek lisans, 5 civarında doktora tezi yönetmiş ve birçok tezde jüri üyesi olarak görev almıştır.