Baki Öz

Tarihçi, yazar Baki Öz kimdir?

Tarih araştırmacısı, yazar Baki Öz 1949 yılında Eşmepınar köyü / Çayırlı / Erzincan'da doğdu. 8 Mayıs 2002 yılında vefat etti. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsünü ve Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Değişik okullarda tarih öğretmenliği yaptı.

Atatürk, Türk tarihi, toplumsal hareketler, Alevilik kültürü ve tarihiyle ilgili makaleleri; Aydınlık, Milliyet, Gönüllerin Sesi, Yurtta Birlik gazeteleri ile Öğretmen Dünyası, Kemalist Ülkü, Nefes, Mürşit, Ehlibeyt ve Teori dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

İNCELEME-ARAŞTIRMA: Türki-ye’de Göç Olgusu / Sorunları ve Çözümü (1978),Atatürk’ün Anadolu’ya Gönderiliş Olayının İçyüzü (1987), Kurtuluş Savaşında Alevi - Bektaşiler(1990), Osmanlı’da Alevi Ayaklanmaları (1992), Aleviliğin Tarihsel Konumu (1995). Alevilik ile İlgili Osmanlı Belgeleri (1995), Aleviliğe İftiralara Cevaplar (1996), Atatürk’ün Düşünce Yapısının Oluşumu (1996), Bıçağın Sırtında Siyaset / İkinci Dünya Savaşında Türk Dış Politikası (1996), Alevilik Nedir? (1996), Atatürk’ün Düzeni (1976), İslâm Dünyası ve Kemalizm (1996), Alevilik Tarihinden İzler (1997), Belgelerle Koçgiri Olayı (1999), Dünyada ve Türkiye’de Alevi Bektaşi Dergâhları (2001), Bir Alevilik Yolu: Ahilik (2001), Dersim Olayı (2004), Çağdaşlaşma Açısından Tarikat ve Tekkelerin Kapatılma Olayı (2004), Hz. Ali’den Mustafa Kemal’e Aleviliğin Tarihçesi(2004), İttihat-Terakki ve Bektaşiler (2004).

YAYINA HAZIRLAMA: Fevaid / Yararlı Öğütler (Hacı Bektaş-ı Veli’den, 1996).

Ayrıca ÖSS -ÖYS için tarih ve inkılap tarihi alanlarında ders kitapları yazdı.