Albert Calmette

Doktor Albert Calmette kimdir?

Albert Calmette, 12 Temmuz 1863 tarihinde Nice, Fransa’da dünyaya geldi. Asıl adı Albert Leon Charles Calmette’dır. 1881 yılında Fransa'da bir şehir olan Brest'teki Deniz Tıp Kolejine girdi. Tabip yardımcısı olarak Hongkong ve Amoyve Formoza adasında tropikal hastalıklar üzerinde çalışmak üzere görevlendirilmiştir. Buradan Fransız Kongo'sundaki Gabon'a giderek uyku hastalığı ve karasu ateşi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Fransız Newfoundland adası yakınındaki iki küçük adada, kırmızı leke humması denilen hastalık üzerinde çalışmış ve bunu yapan mikrobu bulmuştu. 1886 yılında Paris Üniversitesi’nde tıp öğrenimini bitirdi.

Paris Pasteur Enstitüsü'nde çalışmaya başlayan Albert Calmette, 1889 yılında Louis Pasteur'un isteği üzerine Indochina'ya gitti ve 1891'de Saygon'da bir su çiçeği fabrikası kurdu. Burada su çiçeği ve yılan zehirine karşı koruyucu bir serum hazırladı. Yakalanan dizanteri yüzünden Fransa'ya dönmek zorunda kaldı. 1895'te Fransa'ya döndükten sonra, 1896'da (1896-1919) Lille'deki Pasteur Enstitüsü'nü kurdu. Papaz enstitüsünde yılan zehirlenmesine karşı polivalent serum üzerinde çalıştı. Laboratuarda çalışırken işaret parmağını ısıran yılan zehirlenmesini, kendi bulduğu serum ile tedavi etti. Ancak parmağının ucunu kaybetti.

Albert Calmette, Uzak Doğudaki Veba salgını üzerinde de çalışmıştı. Calmette başarıları yüzünden Lille'de yeni açılan Pastör enstitüsünün başına tayin edildi. Burada şehir kanalının temizlenmesi işine ağırlık verdi. Maden işçilerinin ankylostomiasis tedavisini yönettikten sonra, Portekiz, Cezayir ve Yunanistan’daki veba epidemisini durdurma görevini aldı.

1914’te 1. Dünya Savaşı’nın başlangıcından sonra, Almanlar kuzey Fransa’yı işgal etti. Calmett'e Lille'de kalması emredildi, ancak karısı Almanya'ya sürüldü. Calmette, Alman askerlerinde başlayan tifo yeminin salgını durdurarak görevlendirildi. Savaştan sonra Calmette, Paris'teki görevlerini veteriner arkadaşı Camille Guerin'e devrettikten sonra Paris'teki Pasteur Enstitüsü'ne döndü.

1908 yılında, sığırlarda vereme yol açan basilin safra içeren bir besi yerinde üretildiği zaman, enfeksiyon yapıcı etkisinin zayıfladığını buldu. Bu zayıflatılmış basillerden geliştirilen BCG aşısı, 15 sene sonra çocukların vereme karşı aşılanmasında kullanılmaya başladı. Avrupa’da hemen benimsenen BCG aşısı, İngiltere ve ABD’de ancak 1940’ta, Albert Calmette’in ölümünden yıllar sonra uygulamaya kondu.

Albert Calmette, 1917 yılında Paris Pasteur Enstitüsü’nün müdür yardımcılığına atandı ve tüberküloz bölümünün kuruluşunu örgütledi.

1906 yılında Lille Pasteur Enstitüsü’nde tüberküloz üzerinde çalışmaya başlayan Calmette ve Camille Guerin, iki sene sonra, hastalıklı sığırlardan alınan tüberküloz basillerinin safra salgısı (öd) katılmış bir kültür ortamında üretildiği zaman, hastalık yapıcı özelliğini yitirdiğini, buna karşılık antikor yapıcı özelliğini koruduğunu gözlemlediler.

Böylece üretilen ve iki araştırmacının adıyla anılan BCG (Bacillus Calmette-Guerin) aşısı on beş sene sonra insanlar üzerinde denendi ve yaygın aşı uygulamasına başlandı. Başarılı ilk aşı çalışması 1 Temmuz 1921 yılında Paris'te başladı. Paris Belediye Hastanesinde anneleri tüberkülozlu olan 600 çocuk aşılandı. Hiçbiri hastalanmayınca, aşı uygulaması hızla yayıldı. Fakat Almanya’nın Lubeck kentinde aşılanan 249 çocuktan 73’ü tüberkülozdan ölmüştü. Herkes yeniden laboratuara kapandı. Uygulamalar ve tüm kayıtlar sabırla didik didik incelendi. Sonunda, Almanya'nın Lubeck kentindeki çocuk hastanesine gönderilen BCG aşısı suşunun içine virülan verem basili karışmıştı. BCG aşısı ile Calmette ve Guerin'in hiç suçu yoktu.

Ancak, yeni doğmuş çocuklara ağız yoluyla verilen aşı 1930 yılında birçok çocuğun ölümüne neden olmuştu. Yeniden araştırmalara başlayan Calmette, bugün onun adıyla anılan deri tepkimesini (Calmette tepkimesi) bularak özellikle aşının uygulanmasındaki sakıncaları giderdi. Getirdiği çözüm bir tanı yöntemiydi ve çok zayıflatılmış, az miktarda tüberküloz basili deriyi çizerek vücuda verildiğinde yerel bir enfeksiyona yol açıyorsa, hastalığa karşı korunma mekanizmasının geliştiğini gösteriyordu. O tarihten sonra, yalnızca bu denemeye olumsuz yanıt veren çocuklarda deri altına şırıngayla aşı uygulamasına geçildi ve pek çok ülkede tüberkülozualındı.

Albert Calmette, 29 Ekim 1933 tarihinde Paris, Fransa’da 70 yaşında hayatını kaybetti.

Bazı eserleri : 
1907 - Les venins, les animaux venimeux et la serotberapie antivenimeuse (Zehirler, Zehirli Hayvanlar ve Zehire Karşı Serum Tedavisi) 
1920 - L’infection bacillaire et la tuberculose chez l’homme et chez les animaux (İnsanda ve Hayvanlarda Basilli Hastalıklar ve Tüberküloz)