Şikoey Kağan

Batı Göktürk Devleti'nin hükümdarı olan Şikoey Kağan, 611-618 yılları arasında hüküm sürmüştür.

Batı Göktürk Devleti'nin hükümdarı olan Şikoey Kağan, 611-618 yılları arasında hüküm sürmüştür. Apa Kağan'ın oğlu, İnal Kağan'ın kardeşidir. Kendisinden önce hükümdar olan Çulo Kağan'ın amcasıdır.