Şevk-Efzâ Valide Sultân

Şevkefza Sultan, Osmanlı padişahı Abdülmecit'in eşlerinden biri ve Valide Sultan.

Şevkefza Sultan Osmanlı padişahı Abdülmecit'in eşlerinden biri ve Valide Sultan. Şevkefza Sultan Fransız asıllıydı ve doğduğundaki adı Vilma'ydı. 1 Ağustos 1839 yılında Sultan Abdülmecit'in eşi oldu. İki çocuk dünyaya getirdi. Birisi 21 Eylül 1840'da doğan Şehzade Murat, diğeri 20 Ekim 1842 yılında doğan Aliye Sultan'dı. Oğlu V. Murat'ın 1876 yılındaki 3 aylık padişahlığı sırasında Valide Sultan oldu. 1882 yılında hayatını kaybetti ve Yeni Camii Türbesine gömüldü.