İzzettin Kılıçarslan

Sultan Alaattin Keykubat’ın Selçuklu tahtına veliaht ilan ettiği İzzettin Kılıçarslan kimdir?

İzzettin Kılıçarslan, 1228/29 yılında, Konya’da dünyaya geldi. Babası Sultan I. Alaattin Keykubat, annesi Melike Adile Sultan’dır. Sultan Alaattin Keykubat, vefat ettiği zaman geride üç oğlu kalmıştı. Bunlar 16 (veya 13-14) yaşlarında olan Gıyasettin Keyhüsrev, 8-9 yaşlarında İzzettin Kılıçarslan ve daha küçük yaştaki Rüknettin idi. 

Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alaattin Keykubat’ın evlatlarından en büyüğü olan II. Gıyasettin Keyhüsrev, saltanat tahtına şaibeli bir biçimde oturdu. Keyhüsrev, babası Sultan Alaattin’in zehirlenerek hayatını kaybetmesinden sonra bazı devlet adamlarının tertibiyle veliaht tayin edilen kardeşi İzzettin Kılıçarslan’ın tüm hakları gasbedilerek Selçuklu tahtına geçirildi.

Sultan Alaattin Keykubat döneminde, Sultanın yanındakiler ve karşısındakiler olarak devlet adamları iki gruba ayrılmıştı. Sultan Naibi (Vekil) Kemalettin Kamyar, Sivas Valisi Kayır Han ve Hüsamettin Kamyeri Sultanın yanında, Atabek Şemsettin Altunapa, Tacettin Pervane, Lala Cemalettin Ferruh, Vezir Sadettin Köpek ve Gürcüoğlu Zahirettin ise Sultanın karşısında bulunmaktaydı. İkinci grup elini çabuk tutarak Sultan Alaaddin Keykubat’ı şehit ederek Gıyasettin Keyhüsrev’i tahta geçirmişti.

Sultan Alaattin’in ani ölümü ve tahta İzzetin Kılıçarslan’ın yerine Gıyasettin Keyhüsrev’in geçirilmesi kanlı bir çatışmaya neden olacaktı ama bu durum Kemalettin Kamyar’ın işgüzarlığı sayesinde önlendi. Dolayısıyla diğer devlet adamları ve komutanlar seslerini çıkarmadılar. Ama durumun böyle gitmeyeceği daha sonra belli oldu.

Gıyasettin Keyhüsrev’i Selçuklu tahtına geçirenler arasındaki dayanışma ve işbirliği kısa bir süre sonra zayıflamaya başladı. Muhalifler arasında da, İzzettin Kılıçarslan’ı bir darbeyle başa geçirme fikri zayıfladı. Her iki grup da birbirini kontrol altında tuttu. Daha sonra Sadettin Köpek’in telkinleriyle yetenekli devlet adamları bir bir ortadan kaldırıldı veya sindirildi.

Genç ve tecrübesiz Sultan II. Gıyasettin Keyhüsrev, Sadettin Köpek’in tahrikleriyle kardeşleri, Şehzade İzzettin Kılıçarslan ve Ruknettin’i Isparta’da bulunan Uluborlu kalesine hapsetti ama hayatlarına dokunmadı. Çünkü Sultanın daha çocuğu yoktu. Öldürülürlerse devletin geleceği tehlikeye düşebilirdi. Bu durum çok sürmedi. Sultanın ilk çocuğu, yani İzzettin Keykavus doğduktan sonra öldürülmelerine karar verildi. Mübariz Armağanşah onun atabekliğine tayin edildiği gibi, şehzadelerin öldürülmesiyle de görevlendirildi. Emir üzerine Isparta’ya giden Atabek Mübariz Armağanşah şehzadeleri öldürdü.

Sultan Keyhüsrev ve Sadettin Köpek’in bu hırsından kadınlar bile kurtulamadı, şehzadelerin anneleri Melike Adile Sultan (Melike-i Adiliye) da yayının kirişi ile boğduruldu.