İsmet Parmaksızoğlu

Tarihçi İsmet Parmaksızoğlu kimdir?

Tarihçi İsmet Parmaksızoğlu 1924 yılında Kavala / Yunanistan'da doğdu.  7 Ocak 1984 yılında Ankara'da ölmüştür. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da yaptı. 1944 yılında İstanbul Yüksek Öğretmen Okulundan mezun oldu. 1945-1954 tarihleri arasında Manisa ve İstanbul’da kütüphane müdürlükleri ve öğretmenlik yaptı. 1954-1956 yılları arasında Bağdat’ta araştırmalarda bulundu, Arapçasını ilerletti . Yurda dönüşünde 1962 yılında Kütüphaneler Genel Müdürlüğünde uzmanı, genel müdür yardımcısı ve 1964 yılında Kütüphaneler Genel müdürü oldu. 1967 senesinde Bağdat Kültür Ataşeliğine atandı. Dönüşünde yeniden MEB Din Eğitimi Genel Müdürlüğü, Kültür Müsteşarı Vekilliği yaptı. Bakanlık müşaviri iken 1978 senesinde emekliye ayrıldı. Emekliliğinden sonra özel okullarda öğretmenlik yaptı.

Türkiye Yazmalar Kataloğu hazırlama çalışmalarına katıldı. Millî Eğitim Bakanlığının 1000 Temel Eser Yayın Kurulu ve Türk Tarih Kurumu üyeliklerinde bulundu. Makalelerini Millî Kültür dergisi ile Belleten’de yayımladı. Türk ve İslâm ansiklopedilerine maddeler hazırladı. Türk kültürü ve tarihi konusunda araştırmalarıyla tanınmıştı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Kıbrıs Sultanı, II. Mahmut Kütüphanesi, Manisa Genel Kütüphanesi Tarih Coğrafya Yazmaları Kataloğu, T.C. İnkılap Tarihi (ders kitabı), Sosyal Bilgiler (ders kitabı), İslâm Uluları, Genel Tarih I, Eski Çağlarda Türkler ve Türk Tarihinin İlk Dönemleri, Ermeni Komitelerinin İhtilal Hareketleri ve Besledikleri Emeller, Türklerde Devlet Anlayışı (Osmanlı dönemi), Tarih Boyunca Kürt - Türkleri ve Türkmenler.

SADELEŞTİRME: Tacü’t-Tevârih (5 cilt), Seyahatnâme (4 cilt), İbn-i Batuta Seyahatnâmesinden Seçmeler, Osmanlı Tarihi (Ahmed Rasim’den seçmeler), Kutübname (Firdevsî-i Rumî’den, İbrahim Olgun’la), Mehmet Asaf’ın 1909 Adana Ermeni Olayları ve Anıları, Sefînetü’l-Vüzera, Nusretnâme, Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu (9 cilt), Sicilli Osmanî (İbrahim Olgun’la, basılmadı).