İlteriş Kutluk Kağan

II. Göktürk devletinin kurucu olan İlteriş Kağan hükümdarlığı döneminde düzenlediği 47 seferin 20'sine bizzat katılmıştır.

II. Göktürk devletinin kurucu olan İlteriş Kağan Çin’de doğup büyümüştür. 681 yılında 17 arkadaşı ile birlikte Türk devletini yeniden kurmak için harekete geçmiştir. Kısa süre içerisinde pek çok kavimi tek bayrak altında toplayarak Çin'e karşı isyan etmiştir. 682 yılında Göktürk Devleti'ni ikinci kez kurarak ülkenin başına geçmiştir. Saltanatı döneminde düzenlediği 47 seferin 20'sine bizzat katılmıştır. Bunun yanında katıldığı hiçbir savaşta yenilgiye uğramamıştır. İlteriş Kağan 692 yılında vefat edince yerine kardeşi Kapgan Kağan hükümdar olmuştur.