İlhan Helvacı

Medeni hukuk profesörü ve avukat İlhan Helvacı kimdir?

İlhan Helvacı, Galatasaray Lisesi’ndeki eğitimini 1983 senesinde, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki eğitimini de 1987 senesinde tamamladı. 1989 senesinde Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde tamamladı. Aynı sene İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

1990 senesinde Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın danışmanlığında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü’nde doktora çalışmalarına başladı, daha sonra İsviçre Hükümeti’nden on aylık bir araştırma bursu kazanarak doktora tez çalışmalarını Prof. Dr. Denis Piotet ile birlikte Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve L’Institut Suisse de Droit Comparé (İsviçre Mukayeseli Hukuk Enstitüsü) bünyesinde sürdürdü.

İlhan Helvacı 1997 senesinde “Özel Hukuk Bilim Dalında Doktor (PhD)” unvanını aldı, 2001 senesinde de Hamburg Max Planck Institut für internationales und ausländisches Privatrecht’ten kazandığı araştırma bursuyla Almanya’da mukayeseli hukuk alanında araştırmalar yaptı ve 2002 senesinde “Hukuk (Medeni Hukuk) Bilim Alanında Üniversite Doçenti” unvanını elde etti.

2008 senesinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı’na profesör olarak atandı.

İlhan Helvacı, 2004-10 yılları arasında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Aile Hukuku, Eşya Hukuku zorunlu derslerini Atipik Akitler ve Teminat Hukuku seçimlik derslerini, 2005- 06 öğretim yılında da Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Banka Kredi Sözleşmeleri ve Teminatları dersini vererek misafir öğretim üyeliği yaptı.

İlhan Helvacı, medeni hukuk profesörü ve avukattır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi (kürsü başkanı) olarak görev yapmaktadır. 

Prof. Dr. İlhan Helvacı, 2016-2017 öğretim yılında üç dönem boyunca İngiltere’de Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde misafir öğretim üyeliği (visiting scholar) yaptı.

Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevi sırasında “Obligation Discussion Group” ile “Comparative Law Discussion Group” bünyesindeki çalışmalara katılan Helvacı, bu iki grup tarafından “Institute of European Comparative Law” bünyesinde ortaklaşa düzenlenen seri konferanslarda “Acknowledgement of Debt in Turco-Swiss Law Obligations” başlığı altında seminer verdi.