İl-Kullıg İşbara Kağan

İl-Kullıg İşbara Kağan, uzun yıllar general olarak Tang Hanedanlığı'na hizmetlerde bulundu. Daha sonra 651 yılında isyan ederek kendi hükümdarlığını ilan etmiştir.

İl-Kullıg İşbara Kağan, 620 yılında doğmuştur. General olarak uzun yıllar Tang Hanedanlığı'na hizmetlerde bulundu. Daha sonra 651 yılında isyan ederek kendi hükümdarlığını ilan etti. Bunun üzerine İmparator Gaozong, 653'te İl-Kullıg'ın Yaoçi Kumandanı unvanını kaldırdı.

Ardından Su Dingfang komutasındaki orduyu 657'de İl-Kullıg'ın üzerine gönderdi. Su komutasındaki Çin ordusu, İl-Kullıg'ı İrtiş Nehri Savaşı'nda yenerek esir almıştır. İl-Kullıg'ın yenilgisinden sonra Batı Göktürk Kağanlığı, Sincan'daki hakimiyetini tamamen Çinlilere bırakmıştır. İmparator Gaozong, İl-Kullıg'ı bağışlamış ve yaşamının geri kalan kısmını Tang kenti Çangan'da geçirmesine izin vermiştir.

İl-Kullıg İşbara Kağan 658 yılında ölmüştür.