İbrahim Oumarou

Nijer ve Orta Afrika ülkelerinde yaşayan Tuareg halkının liderlerinden olan İbrahim Oumarou'nun soyu Osmanlı Devleti'ne kadar dayanmaktadır.

Nijer ve Orta Afrika ülkelerinde yaşayan Tuareg halkının liderlerinden olan İbrahim Oumarou'nun soyu Osmanlı Devleti'ne kadar dayanmaktadır. 1405 yılında Yıldırım Beyazıt döneminde Tuareg'ler ile Osmanlı'lar arasında bir akrabalık bağı kurulmuştur. Şöyle ki: O tarihlerde bölgede yaşayan yerli halk arasındaki birlik bozulmuştur.. Bunun üzerine 300 kişilik bir heyet İstanbul’a giderek adaletiyle ünlü Sultan Beyazıt’tan kendilerine hakem olacak bir yönetici atamalarını istemiştir. Bu olayın ardından padişah Afrika'lı bir cariyeden olan oğlu Yunus'u Agadez'e göndermiştir. İbrahim Oumarou'da  bu soydan gelmektedir.