İbrahim Kafesoğlu

Tarihçi İbrahim Kafesoğlu kimdir?

Tarihçi İbrahim Kafesoğlu Ocak 1914 tarihinde Tefenni / Burdur'da doğdu.18 Ağustos 1984 yılında İstanbul'da öldü.. Tam adı Halil İbrahim Kafesoğlu. 1926 yılındaTefenni İlkokulunu  ve 1932 yılındaİzmir Muallim Mektebini bitirdi. Bir süre Afyon’da öğretmenlik yaptı. 1940 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hungaroloji, Ortaçağ Tarihi ve Türk Dili bölümlerinden mezun olmuştur. 1943 yılında Doktora yapmak üzere Budapeşte’ye gitti fakat İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 1945 yılında geri döndü. Kısa süre DTCF’de çalıştıktan sonra İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne öğretim üyesi oldu. Melikşah’a dair hazırladığı tezle 1949 yılında doktorasını tamamladı. Burada “Harezmşahlar Devleti Tarihi” adlı tezle 1953 yılında doçentliğe  ve 1962 yılında da profesörlüğe yükseldi. 1959-1968 ve 1972 senelerinde incelemeler yapmak amacıyla Fransa ve İngiltere’de bulundu. 1954-1955 yıllarında Tarih Bölümü Başkanlığı, 1957 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesinde konuk profesörlük, 1959-1983 yılları arasında Umumi Türk Tarihi Kürsüsü Başkanlığı yaptı. Kürsüde Zeki Velidi Togan ile birlikte çalışarak 1983 senesinde emekliye ayrıldı. Mezarı Edirnekapı Şehitliğindedir. 

Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı ve Kültür Bakanlığında danışma kurulu üyeliği, 1000 Temel Eser heyetinde görev, İslâm Ansiklopedisi yayın kurulu üyeliği, 1967-1968 yıllarında İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Müdürlüğü yaptı. 1956 yılında Dünya Öğretmen Teşekkülleri Konfederasyonunun Frankfurt’taki kongresine katıldı. 1965 yılında Danimarka’nın Helsingör şehrinde toplanan Avrupa Konseyi devletlerinin Orta Dereceli Okullarda Tarih Kitapları seminerinde Türkiye’yi temsil etti. 1974 yılında  Sofya’daki Türkiye-Bulgaristan kültür ilişkilerini tanzim heyetinde Millî Eğitim Bakanlığı adına bulundu. 1983 yılında Türkiyat, İslâm Tetkikleri, Tarih Araştırmaları, Türk Kültürünü Araştırma enstitüleri ve Türk Tarih Kurumu üyeliklerinde bulundu.

İlmî araştırmalarını İslâmiyet’ten önceki Türk kültür sorunları üzerinde yoğunlaştırdı. Tercüme ve telif kitaplarının dışında Türkiyat Mecmuasıİslâm AnsiklopedisiTarih Enstitüsü DergisiBelletenBilgiTürk Yurduİstanbul ve Türk Kültürü dergilerinde ve çeşitli gazetelerde kültür ve milliyetçilik konusunda birçok yazı yayımladı. Bazı kitap ve makaleleri yabancı dillere çevrildi.

1982 yılında Aydınlar Ocağı Üstün Hizmet Armağanı, 1978 yılında Türk Millî Kültür Vakfı Armağanını  kazandı. 1984 yılında 1983 yılı Boğaziçi Büyük Kültür Ödülünü aldı. Onu kitap ve seksen kadarı ilmî araştırma olmak üzere Türk tarih ve kültürü ile ilgili 300 civarında makale yayımladı.

ESERLERİ (Araştırma-İnceleme):

Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1953), Selçuklu Ailesinin Menşei Hakkında (1956), Harezmşahlar Devleti Tarihi (1956), Türkler ve Medeniyet (1957), Malazgirt Meydan Muharebesi (1959), Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri (1966), Ali Şir Nevaî Devri Tarihine Bir Bakış (1967), Türk Fütuhat Felsefesi ve Malazgirt Savaşı (1971), Selçuklu Tarihi (1972), Eski Türk Dini (1972), Sultan Melikşah (1973), Türk Kültür Tarihi (1977), Türk Millî Kültürü (1977), Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri (1980), Türk-İslâm Sentezi (1985), Bulgarların Kökeni (1985; İngilizcesi Origins of Bulgars, 1986), Türk Bozkır Kültürü (1987).