İşbara Teriş Tunga Kağan

İşbara Teriş Tunga Kağan 634 - 639 yılları arasında hüküm sürmüş Batı Göktürk Kağanlığı'nın hükümdarıdır.

İşbara Teriş Tunga Kağan 634 - 639 yılları arasında hüküm sürmüş Batı Göktürk Kağanlığı'nın hükümdarıdır. Bağa Şad'ın oğludur. Kendisinden önce hükümdar olan Bağaşa Tulu Kağan'ın kardeşidir.

Ağabeyi Bağaşa Tulu Kağan'ın tahttan el çektirilmesinden sonra olumsuz şartlar altında 634 yılında tahta oturmuştur. 635'te, kendisine bağlı on boya 10 adet ok göndermiştir. Bunun anlamı bu boyların beylerini şad olarak tanıdığını göstermektedir.

Bunu yaparken, Göktürk demografisinin iki büyük kolu olan Tulu-ok ve On-oklar arasındaki hassas dengeyi korumak istemiştir. Ancak bu siyaset başarılı olmamıştır. On-oklar ve Tulu-oklar arasında yapılan İli Nehri Antlaşması ile tahttan indirilmiştir.

Daha sonra toplanan kurultay Yukuk Kağan'ı kendi hükümdarları ilan etmişlerdir. İşbara Teriş Tunga Kağan hayatının geri kalan kısmını kendisine bağlı On-oklarla birlikte geçirmiştir.