Çiçek Hatun

7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in eşi olan Çiçek Hatun, 1498 yılında Kahire'de hayatını kaybetmiştir.

7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in eşi olan Çiçek Hatun'un doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Sırp bir cariye veya Türkmen bir beyin kızı olduğu yönünde çeşitli görüşler mevcuttur.

1459 yılında oğlu Cem Sultan'ı Edirne'de dünyaya getiren Çiçek Hatun, oğlunun yanında, onun sancakbeyliği yaptığı Amasya ve sonrasında Konya'da bulundu.

II. Bayezid'in annesi, Gülbahar Hatun ile şehzadesini tahta geçirmek için sürekli rekabet halinde olmuştur. Fatih Sul­tan Mehmed'in vefatının ardından Cem Sultan ve II. Bayezid taht mücadelesine girişti. Savaşı II. Bayezid kazandı.

Bunun üzerine Cem Sultan 1481 yılında ailesiyle birlikte Kahire'ye gitti. Burada acıklı bir hayat süren Çiçek Hatun, 1498 yılında veba salgını sonucu hayatını kaybetti.