Çetin Yetkin

Hürriyette başladığı gazetecilik mesleğini Milliyet'te sürdüren Çetin Yetkin'in, toplumsal, siyasal alanlardaki araştırma, inceleme yazı dizileri büyük ilgi gördü.

1939 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji'nde gördü.

Bir yıl Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü'nde (1960-1961), dört yıl da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu (1961-1965). Aynı fakültede Hukuk Felsefesi doktorası yaptı (1966-1969).

ESERLERİ:
Siyasal İktidar Sanata Karşı 

Halka Karşı Türk Yazını

Kaba Kuvvet Felsefesi: Doğuşu ve Gelişimi (1969),

Direnme ve Devrim: Kuramlar (1969),  

Etnik ve Toplumsal Yönleriyle Türk Halk Hareketleri ve Devrimleri (2 cilt) 1974,

Türkiye’de 17 intihar Olayı (1978),

Topluma Karşı Türk Yazını(1980),

Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı (1982),

Tek Parti Dönemi, 1930 – 1945 (1985).