Çandarlı Süleyman

Osmanlı Devleti'nde yaşayan önemli ve köklü bir aileye mensup olan Çandarlı Süleyman Çelebi kimdir?

Çandarlı Süleyman, 1439-1453 yılları arasında sadrazamlık yapmış ve yaşadığı dönemde oldukça güçlü bir isim olan Çandarlı Halil Paşa'nın iki oğlundan biridir. Çandarlı Süleyman Çelebi de babası gibi bir Osmanlı devlet adamıydı. Kazaskerlik gibi önemli bir görev yapan Süleyman Çelebi, tıpkı babası gibi devlet içinde önemli bir güce kavuşmuştu.

Babası Çandarlı Halil Paşa'nın, Bizans'tan rüşvet aldığı iddiası nedeniyle görevden azledilmesinin ardından idam edilmesi sonrası gözden düşmüş ve bulunduğu Kazaskerlik görevinden alınmıştır. Osmanlı tarihinde idam edilen ilk sadrazam olan babasının ardından 1455 tarihinde hayatını kaybetti. Doğum yılı tam olarak bilinmemektedir.