Çaka Bey

Türk tarihinin ilk denizcisi olarak bilinen Çaka Bey, İzmir bölgesinde kendine ait bağımsız bir Türk beyliği kurmuştur.

Çaka Bey 1071 yılında Anadolu'yu yurt edinmeye başlayan Türkmen beylerindendir. Oğuzların Çavuldur boyundandır. Malazgirt Savaşı'nın ardından Selçukluların Anadolu coğrafyasında yayıldıkları dönemde İzmir merkezli bağımsız bir beylik kurmuştur. Anadolu'nun fethi sırasında Danişmend Gazi'nin komutanlarından biri olarak Malatya'da büyük başarılar gösterdi.

Çaka Bey Anadolu'ya akın eden gazilerden biriydi. Önce Kastamonu ve Bolu taraflarında savaşmış ardından İzmir'e gitmiştir. Gösterdiği başarılar neticesinde büyük bir üne kavuşan Çaka Bey 1078-1079 yılları arasında Bizans komutanlarından Kabalika Alexandros ile yaptığı savaşta yenilerek esir düştü. Alexandros, Çaka Bey'in cesaretine hayran oldu ve kendisini imparator Batanciates'in sarayına gönderdi. Çaka Bey'in davranışları imparatorun dikkatini çekti.  Ona diğer esirlerinden farklı olarak özel haklar tanındı.

1081 yılında Bizans İmparatorluğu'nun başına I. Aleksios'un geçmesi üzerine Çaka Bey'in konumu sarsıldı. Çaka Bey saraydan kaçarak Ege sahillerine yerleşti. Burada Türkmenlerden oluşan bir ordu kurarak İzmir'i fethetti. Burada kendisine ait bağımsız bir Türk beyliği kurdu. Daha sonra İzmir limanında elde ettiği ustalar aracılığıyla kırk gemiden oluşan bir donanma meydana getirdi. Daha sonra sınırlarını genişleterek büyük bir bölgede hakimiyet sağladı.

Bunun üzerine Biğzans imparatoru donanmasını Çaka Bey'in üzerine yolladı. Türklerin ilk deniz muharebesi olan bu savaşı Çaka Bey kazandı. Bu olay tarihe  ''Koyun Adaları Deniz Savaşı'' olarak geçti. Büyük bir zafer elde eden Çaka Bey bazı önemli adaları, İzmir'den Çanakkale'ye kadar olan yerleri ve Bizans'ın Trakya kısmını ele geçirdi. Daha sonra büyük bir donanma kurarak Edremit ve Çanakkale bölgelerini ele geçirdi.

Çaka Bey, İstanbul'u fethetmeyi planladı. Bunun üzerine Bizans İmparatoru I. Aleksios Komneos hem Bizans hem de Selçuklular için bir tehlike olduğunu belirttiği Çaka Bey'e karşı I. Kılıç Arslan ile ittifak kurdu.

Abidos kuşatması sırasında Bizans donanması denizden Selçuklu ordusu ise karadan Çaka Bey'e karşı saldırıya geçti. İki devlet arasındaki ittifaktan haberi olmayan Çaka Bey I. Kılıç Arslan ile bir görüşme talep etti. Kılıç Arslan, daha önce Çaka Bey'in kız kardeşiyle evlenmiş olmasına rağmen verilen ziyafet sırasında kılıcını çekerek kendisini öldürdü.

Çaka Bey'in ölümünün ardından İmparator Komnenos, I. Kılıç Arslan'ı Nikea'dan (İznik) çıkarmak ve olası Türk saldırılarını püskürtmek için Avrupa'daki Hristiyan devletleri harekete geçirdi ve I. Haçlı Seferi'nin başlamasını sağladı.