• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0

Arefe günü, İhlas Suresi'ni bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır?

Ramazanı şerifin sona ermesiyle inananlar bayramı karşılamak için hazırlanıyor. 4 Haziran Salı günü Müslüman aleminde kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarda arefe günü yapılacak olan ibadetleri ve duaları merak etmeye başladı. Arefe gününün gelmesiyle birlikte vatandaşlar kabir ziyaretlerinde bulunuyor. Arefe günü edilecek dualar nelerdir? Arefe günü, İhlas Suresi'ni bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır?

Yeniakit Publisher
2019-06-03 20:08:00 - 2020-04-23 14:00:52
Arefe günü, İhlas Suresi'ni bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır?

Ramazanı şerifin sona ermesiyle inananlar bayramı karşılamak için hazırlanıyor. 4 Haziran Salı günü Müslüman aleminde kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarda arefe günü yapılacak olan ibadetleri ve duaları merak etmeye başladı. Arefe gününün gelmesiyle birlikte vatandaşlar kabir ziyaretlerinde bulunuyor. Arefe günü edilecek dualar nelerdir? Arefe günü, İhlas Suresi'ni bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır?

Arefe günü, İhlas Suresi'ni bin defa okumakla ilgili rivayet var mıdır?

İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu (1) gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle igili rivayetler de vardır:

"Kim ki bin kere ‘Kulhüvallahü ehad sûresi'ni okursa, kendi nefsini Allah'tan satın almış olur." (2)

"Kim ki Arefe gününde bin kere ‘Kulhüvallahü ehad suresi’ni okursa, Allah Teâlâ ona istediğini verecektir." (3)

“Kim Arefe akşamında/gecesinde bin defa İhlas suresini okursa, Allah kendisine her istediğini verir.” (4)

Bu nedenle arefe günü bin defa İhlas suresini okumak, selef-i salihinden gelen bir adet olmuştur. Bediüzzaman Hazretleri de

“Arefe gününde müstahsen bir âdet- İslamiyeye binaen Sure-i İhlası yüzer defa tekrar ederek okuyup...” (5)

demek suretiyle bu geleneğe işaret etmiştir. Bu sayının bin olduğunu da şu sözlerle ifade etmiştir:

“Bizim memlekette eskide arefe gününde bin İhlas-ı şerif okurduk...” (6)

Rakam verilerek bazı zikirlerin tekrar edilmesi hususunda bir çok hadis vardır. Mesela;

Hz. Aişe anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s.m) gece teheccüd namazı için kalkarken, önce on defa tekbir (Allah ekber), on defa tahmid (elhamdulillah), on defa tesbih (subhanellah), on defa tehlil (la ilahe illallah) ve on defa istiğfar çekerek başlardı. Ardından on defa 'Allah’ım! Beni bağışla, beni doğru yolda sabit kıl ve bana rızk ver.' (mealindeki) duayı okurdu. Sonra da 'Allah’ım! Hesap gününde sıkıntıya düşmekten sana sığınırım.' (mealindeki) duayı okurdu.” (7)

“Kim bana bir defa salavat getirirse, Allah ona on hasene/sevap verir.”

Diğer bir rivayette; Abdullah b. Amr b. As demiş ki;

“Kim Allah’ın Resulüne bir defa salavat getirirse, Allah ve melekleri ona yetmiş defa salat ederler (Allah rahmet eder, melekler de onun için istiğfar ve dua ederler).” (8)

Ayrıca -şifa için- Fatiha suresinin yedi defa okunması, tesbihlerin otuz üçer defa okunması gibi daha bir çok sahih hadislerde belli sayılar verilerek zikirlerin yapılması istenmiştir.

Dipnotlar:

1) bk. Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân, 11; Müsned, 3:437, 5:141; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 24; Suyûtî, el-Fethu’l-Kebîr, 3/227; Beyhakî, Şuabü’l-Îmân, 2/506-508.

2) Suyuti, el-Fethu’l-Kebir, 3/227; Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadîs no: 8953.

3) bk. Münavî, Feyzü’l-Kadir, 6/203 hadisin şerhi. Hadisin sıhhatiyle ilgili bir bilgi bulamadık.

4) bk. -Ebu Şeyh’den naklen- Kenzu’l-Ummal, 1/600/h.no:2737. Ancak, biz bu rivayeti Ebu Şeyh’de bulamadık ve rivayeyin sıhhatine dair bir bilgiye de tastlayamadık.

5) Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Dördüncü Mebhas, Dokuzuncu Mesele.

6) Şualar, On Üçüncü Şua, s.299.

7) Ebu Davud, Ahmed b. Hanbel ve Taberanî’nin rivayet ettiği bu hadis sahih olarak değerlendirilmiştir. bk. Mecmau’z-Zevaid, 2/263.

8) Ahmed b. Hanbel’in bu rivayetleri sahihtir. bk. Mecmau’z-Zevaid, 10/160.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23