Psikolog Mehmet Emin Kızgın: Aile bakanı feminist kaynaklardan besleniyor

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, süresiz nafaka tartışmaları ve ‘cinsiyetsiz toplum’ projelerine karşı sessiz kalmasını eleştiren psikolog Mehmet Emin Kızgın, "Sayın Bakan maalesef feminist kaynaklardan besleniyor" dedi.

18 Nisan 2019 Perşembe 14:07
Psikolog Mehmet Emin Kızgın: Aile bakanı feminist kaynaklardan besleniyor

 Hakan Öztürk   yeniakit.com.tr 

Toplumun temel taşı aile kurumunun emanet edildiği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, süresiz nafaka tartışmaları ve 'cinsiyetsiz toplum' projelerine karşı sessiz kalması tepkilere neden olurken, yeniakit.com.tr’ye konuşan Psikolog Mehmet Emin Kızgın, "Sayın Bakan maalesef feminist kaynaklardan besleniyor" yorumunda bulundu.

İşte Psikolog Mehmet Emin Kızgın’ın açıklamaları...

Aile yapımız kaotik ve GDO’lu bir hale büründü

- Türk aile yapısının değişim ve dönüşümüne ilişkin gözlemleriniz nedir? Türk aile yapısı nereye doğru gidiyor?

İnsanın gelişimi ve değişimi gibi, toplumlar da gelişim ve değişim yaşamaktadır. Bu gelişim ve değişim bazen olumlu olur bazen olumsuz seyredebilir. Zaman ve zamanla ortaya çıkan durumlar kişileri etkilediği gibi toplumları da etkilemektedir. Değişim kaçınılmaz elbette. Her ne kadar olumsuza gidiyor desek de olumlu olarak birey olma, kendi taleplerini fark etme, eş seçiminde kişisel irade gibi konularda da olumlu değişimler görünüyor. Toplumların en önemli unsur ve olmazsa olmazı da ailedir. Toplum ve aile yapımız zaman içinde kollektiflikten, kök aileden yavaş yavaş koparak çekirdek aile yapısına dönüşmüştür. Bu dönüşüm zamanın ve teknolojinin çok hızlı ilerleyişinden dolayı sağlıklı bir dönüşüm ol(a)madı. Hızlı ve kuralsız dönüşüm oldu. Aile yapımız bir çok değerini yitirdi. Kaotik ve GDO’lu bir hale büründü. Aile kavramı ile birlikte başka bazı temel kavramlar ( karı-koca, anne- baba vb) anlam değiştirmeye başladı. Özellikle kuşaklar kavramı neredeyse yok oldu. Kavramlar esas anlamını yitirdi. Yerine sağlıklı ve olgun anlamlar da yüklen(e)medi.

Aileyi korumak ekonomiden ve savunmadan daha önemlidir!

- Aile ve toplumun korunmasına ilişkin devlet yetkilileri ve AK Parti hükümeti neler yapmalı?

Aile bir toplumun, milletin veya devletin temel direğidir. Olmazsa olmazıdır. Her millet-devlet kendi aile yapısını sağlam ve sağlıklı olarak korumak durumundadır. Bu, devletin temel görevidir. Ekonomiden de savunmadan da daha önemlidir. Meseleye devlet düzeyinde bakmak durumundayız. Herhangi bir parti önemli değil çünkü aile partiler üstü ve devletin temel taşıdır. Aile ve aile kavramı özellikle son yıllarda çok dejenere oldu. Devletin ve idarenin aileye sağlıklı bir gözle bakamadığını ve koruyamadığını gözlemlemekteyiz.

Nikah için gereken belgeler içine zorunlu olarak ‘evlilik eğitim belgesi’ eklenmelidir!

- Somut olarak neler yapılabileceğini düşünüyorsunuz?

Sağlıklı bir plan ve içerik ne yazık ki gözükmemektedir. Yapılması gerekenler konusunda da ciddi ve kararlı çözümler uygulanabilmeli. Özellikle ilgili uzmanlar kullanılarak sağlıklı aile ve sağlıklı toplum yapısı incelenmeli ve idare de bu görüşler çerçevesinde sağlıklı kararlar alabilmeli. Mesele sadece bürokrasiyle çözülebilecek bir durum değil.  Örneğin, nikah için gereken belgeler içine zorunlu olarak "evlilik eğitimi belgesi" eklenmeli.  Bu eğitim de belediyeler eliyle ilgili nitelikli uzmanlar tarafından verilmeli..

Batı vakıf ve dernekler üzerinden aile yapımızı bozuyor!

- Bir dönem Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden 162 pilot okulda uygulamaya konulan ve Akit’in ısrarlı yayınları sonrası tümden iptal edilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi, şimdi de Soros’un vakıfları üzerinden özel sektör eliyle devam ettiriliyor. Soros başta olmak üzere AB fonları tarafından desteklenen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi” topluma nasıl bir zarar veriyor?

Batı toplumları (sebepleri ne olursa olsun) yüzyıllardır bizim ve bize benzer doğu toplumlarını istila edebilmek için çeşit çeşit planlar uygulayagelmişlerdir. Her bir planları istedikleri gibi olmamıştır ancak özellikle son çeyrek yüzyılda esas meselenin aile kavramı ve aile yapısının dejenere edilmesi fikrini benimsediler. Bunun için hem devletler hem güçlü vakıf ve dernekler üzerinde bizi ve aile yapımızı dejenere ve bozma adına ne varsa uygulamaya koydular. Başarısız da olmadılar, olmuyorlar.

Çok ciddi sorunlarla baş başayız!

“Cinsiyet eşitliği” kavramıyla nasıl bir hedef planlanıyor?

Özellikle cinsiyet ve cinselliği kullanır oldular çünkü bu kavramlar hassas ve insanların duygularını etkileyecek kavramlardır. “Cinsiyet eşitliği” kulağa hoş gelen, insanları etkileyen bir kavramdır. Ne yazık ki bizde de karşılığını buldu. Hem devlet hem birey hem toplum olarak kavramı irdelemeden üzerine atladık. Çok ciddi sorunlarla baş başayız. Doğrusu geleceğimiz de tehlikededir diyebiliriz. Ayrıca cinsiyet eşitliğinden ne anladığımıza bağlı. Cinsiyet eşitliğinin amacı, hukuki, ruhsal ve yaşam hakkı olarak eşitlik ötesine gitmezse sorun yok, yoksa kadın-erkek arasındaki fıtrat farkını yok etmek yaradılışa da, hukuksal bağlama da aykırıdır.

Devlete ve idareye çok büyük görev ve sorumluluk düşüyor!

- “Cinsiyetsiz toplum" projesi her alanda kendini göstermeye devam ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında müthiş bir cinsiyetsizleştirme, yani üçüncü bir cinsiyet diye tanımladıkları sapkın LGBTİ türevlerini meşrulaştırmaları olduğu görülüyor. Toplumsal açıdan, kültür ve inanç değerlerimiz açısından bu konuyu tehlikeli buluyor musunuz?

Esasında baktığımızda tehlike olarak görmek, o insanlara ağır bir bakış olabilir ancak   bu bir akım olmamalı, stigma da olmamalı. Bu  kavram ve yapılar yine özellikle belirtmek isterim ki sağlıklı-sağlıksız aile,birey ve toplum kavramıyla ilgilidir.  Çünkü aile yapısı sağlıklı ve  sağlam olur ve sağlıklı ve sağlam temeller üzerine oturtulursa bahsettiğiniz “cinsiyetsiz toplum, cinsiyet eşitliği” kavramlarının söylem içeriği de cılız olur. Siz çevrenizi sağlam tutarsanız oklar sizi ya etkilemez ya da çok az etkiler. Bizans surları yüzyıllarca çok güçlü oklara karşılık vermesine rağmen Fatih Sultan Mehmet Han’ın okları ve askerleri daha güçlü ve inançlı  oldukları  için dayanamadı. Bizim aile ve toplumumuz da ne yazık ki halihazırda Fatih’e karşı İstanbul surları gibidir. Burada devlete ve idareye çok ama çok büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.

Süresiz nafaka aileyi dinamitliyor!

- Boşanmalarda eşlerin ölünceye kadar maaş ödemesine bile yol açabilen süresiz nafakaya sınır geliyor. Sürenin 5 yıla indirilmesini ilişkin teklif TBMM'ye sunulacak. Siz “süresiz nafaka” tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz ve vekillere bu konuda nasıl bir öneriniz olabilir?

Bir uzman, bir baba  ve evlat olarak var olan nafaka ve boşanma kanunlarının çok sağlıksız ve aileyi dinamitleyen bir durum olarak görüyorum. Devletin anayasada belirtildiği gibi ailenin korunması konusunda yükümlülüğü vardır. Mevcut kanunlarımız ailenin korunması konusundan ziyade ailenin parçalanması  fikrini sanki desteklemektedir. Yasa koyucular bu tür konuları ne yazık ki tamamen siyasi ve bürokratik görebiliyor. Ancak bu zamanla ateş olup elimizi de yakabilmektedir. O zaman  bir çok şeyi kaybedebiliyoruz.

Esas olan her iki tarafında mağdur edilmemesidir!

- Yasa yapılara ne öneriyorsunuz?

Burada esas olan yasa koyucuların bizim gibi uzmanların görüşünü özellikle dikkate alabilmelidirler. Boşanma durumunda sanki her anlamda koca haksız, hukuksuz ve sanki kadın her daim haklı algılanmaktadır. Oysa burada esas olan her iki tarafında mağdur edilmemesi durumudur. Bu konuda bana göre aile mahkemelerinde özellikle ruh sağlığı çok önem arz etmektedir. Ayrıca aile mahkemelerinde ruh sağlığı personelinin de karara ortak edilmelidir. Süreç, 1 yıl ile sınırlanmalı. Haksız kazanca dönüş(türül)memeli. Nafaka alan tembelleş(tiril)memeli. Nafaka veren kamburlaş(tırıl)mamalı. Süresiz nafaka, adil değildir, kişinin  geleceğine ipotek koymaktır.

Başörtüsü, din, dava, inanç kavramları dejenere edildi!

- Türkiye’de yaşayan Müslümanlar, yıllarca başörtüsünün özgürleştirilmesi konusunda mücadele verdi. Gelinen noktada başörtüsü konusunda maalesef farklı bir sorun yaşıyoruz. Başörtüsü görünürde özgürleşti ama dini anlamını yitirmiş gibi görünüyor. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Nasıl ki aile, toplum kavramları dejenere oldu ve değerlerini yitirdiyse ne yazık ki başörtüsü, din, dava, inanç vb kavramlar da insanlar tarafından dejenere edildi ve değerlerini değiştirttiler. Esasında sadece Müslümanların değil başka bir çok ideolojik ve inançsal değerler de dejenere oldu/edildi, değer yitimine uğradı. Burada esas konu bireyin sağlıklı yetiş(tiril)mesi konusudur. Birey sağlıklı olursa kavramlarda sağlıklı temeller üzerinde oluşur. Yaşam da sağlıklı olur.

Aile bakanı feminist kaynaklardan besleniyor!

- Aile Bakanlığının aile yapımıza ilişkin konularda feminist kaynaklardan etkilendiğini düşünüyor musunuz?

Bir kaynak kendisi ne ise kaynaktan çıkan ve akan suda odur. Gelinen noktada aile bakanlığının kuruluşundan beri dikkat ederseniz, bakanların kendisi feminist kaynaklardan gelmedir. Bakanlıklar, bakanların siyaseti ve riyaseti altında yol alır. Aile bakanlığı gelinen nokta da ailenin düzenlenmesi ve korunmasından çok ailenin tarumar edilmesi ve dağıtılmasından sanki sorumludur ve yetkilidir gibi bir durum içinde gözükmektedir. Aile içinde kadının güçlenmesi kötü bir şey değildir, mesele dengeyi yitirmemektir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 14:07

YORUM YAZ

 • Bilal Bilal 1 ay önce
  Alkolik silaya telefon eden ve bu sila yeni kapiya alayci bir sekilde gelmemisti aciklamasi ise hala hafizalarda Sayin bskan iki yuzlu olmayin size oy veren sizi seven silalar degil urfali antepli adiyamznli vs anadolu halki bu yirik sanatci bozuntulari degil bir kendinize gelin ailemize dokunmayin hakkimi bu dunyadada ahirettede helal etmiyorum lutfen sirin gorunmeyin onlardan size bir gram oyyyy cikmaz cikmaz basini otmussun mantonu giymissin ama zihniyet sila,?
 • Bilal Bilal 1 ay önce
  Selamun Aleykum baba yerden goge kadar haklisin akp nin hic tasvip etmedigim bu Aile ve sosyal politikalari bizde aile birakmadi saygi birakmadi ben urfaliyim inan akp ye calistim fakat bu feminist sileyi yok eden saygi sevgi birakmayan televiziyonlarda evliyken kocasini aldatan onlarca basortulu kadinlarin ilk mimari fatma sahin sonra bu uc bes yil yurt disinda kalip gelip bakan olan kadin bakanlar Benim inancim sudur ki bunlar buyuk vebal altindalar hesap gunu pek yakindir Lutfen akp kendine gelsin bakin akp nin besledigi yedirdigi yucelttigi turk milletinin bir kismi yine ihanet etti fakat kurtler yine akp nin arkasinda durdular .Ne olursunuz lutfen bizim orf adet timize inancimiza aile yapimiza dokunmayin her dokundukca millet hdp nin inanc sistemine girer Birde bu suriye e bir cozum lutfen .Saygilar
 • HakikatHakikat1 ay önce
  Boşuna bekliyoruz. Neler olup bittiğini çok iyi biliyorlar. Yeniden HAK kı savunan birileri lazım.
 • AhmetAhmet1 ay önce
  Ülkemizde Aile bakanlığı yapabilecek hiç kimse kalmamış gibi hiç bir meziyeti ve geçmiş başarısı olmayan bu bayanı sırf KADEM yönetiminde diye getirip başa getirdiler. Sonra da halk bize niye ders veriyor, kendimizi anlatamadık vs diyoruz. Ben bir AK Parti'li olarak bunlara isyan ediyorum. Önceden Reis yanıltılıyor diye düşünüyordum. Artık Reis yanlış yapıyor diye düşünüyorum.
 • KaraKara1 ay önce
  Bu kadını hala görevde tutan başkana reis demem..
 • AnigzelAnigzel1 ay önce
  Aileyi ikinci planda tuttuğu kesin gibi şurdan anladım bugünkü haberlerde okudum kadın caaz işçi lerin kıdem tazminatları hakkında bilgi veriyormuş yavu sen aileden 6284 ten nafakadan istanbul sözleşmesinden falan bahset buları ağzından duyan varsa yazsın bileşim
 • KEMALİSTKEMALİST1 ay önce
  E TABİ Kİ YANİ ÜNLÜ HOCALARDAN, FEMİNİZMİ KONUSUNDASOSYOLOGLARDAN DERS ALDILAR.DOĞAL OLARAK YANİ ŞÖYLE SÖYLEYEYİM MUHAFAZAKAR KESİM AÇISINDAN ELE ALIRSAK 10 BİNLERCE İNSAN EĞİTİLDİ .BUNUN ÜZERİNDE KİŞİ EĞİTİLDİ ÖZEL OKULDA, DEVLET OKULAR'INDA, ÜNİVERSİTELERDE VE HEPSİDE BU İŞİ ÇOK İYİ BİLEN KİŞİLER BAZILARI DERGİ BİLE ÇIKARDI .SİZ DAHA SON15 YILDA BU ÜLKEDE MUHAFAZAKAR KESİMİN İÇİNDENBU İŞTE ÇOK YETENEKLİ KİŞİLER OLDUĞUNU BİLİYORMUSUNUZ? BIRAKSANIZ NELER ÇIKAR HATTA BUNLARAKP İÇİNDEN BİLEÇIKAR VE HEPSİDE LAİK KESİMDEN MODERN VE DÜNYA HÜVİYETİNE DAHA AVRUPALI DÜŞÜNCEDE YAŞAYAN KİŞİLERDİR BAKMA SESLERİ KAMOYUNDA ÇIKMAZ ELE GÜNE AYIP OLMASIN ,TEPKİ ALIRIZ TABANDAN DİYE:))NELER VAR BAKMA SEN..FARKLI DÜŞÜNCEDE 15 YIL MUHAFAZAKAR KİTLE DEĞİŞİMİ ....
 • Mustafa Mustafa 1 ay önce
  Hem öyle diyorsunuz hem de aileleri yıkan kadın hala görevine devam ediyor.
 • KızgınKızgın1 ay önce
  Ağzına sağlık ...konuşun bunları kör sağır duysun yani akp
 • Aslan Aslan 1 ay önce
  Onlarvakıfve derneklerle hakariyorsa. Madurlarda karşıvakif dernekkurmalı.Sessesibastırmalı.Aglayana emzik veriliyor...
 • aliali1 ay önce
  ya bakan niye değişsin.özlem zengin gibiler başdanışman bu ülkede
 • AliAli1 ay önce
  Ben NTV de özlem zengini (başdanışman)İzlemiştim de çok şaşırmıştım
 • Hüsran HüsranHüsran Hüsran1 ay önce
  Şimdi vatan-millet diyen bazı yöneticilerin sonradan İsrealin adamı çıkması durumunda ülkemizin geleceği nokta nedir diye düşünmek istemiyorum !! Karamoollayı Erbakanın yanına yerleştiren odaklar, oğul Erbakanın yanına da birkaç adamlarını yerleştirecekler bence. !! Ak Parti ye adam yerleştirmediklerini düşünmemiyorum.
 • YusufYusuf1 ay önce
  Boyle aile bakani olmaz olsun. Milletin derdine cagre olucagine dert ustune dert aciyor.
 • misafirmisafir1 ay önce
  Aile bakanı taksimde ezanın ıslıklanması hususunda(kadın hakları mitingi idi)basın açıklaması yapmadı. bendeAK Partili olarak beğenmiyorum.
 • yaşaryaşar1 ay önce
  bu bakanı resi değiştirmeli,hemde bir an önce...
 • Temel KılıçTemel Kılıç1 ay önce
  Ey yetkili,ya gereğini yap,ya da meşğûl etme de ehliyetli samîmî biri gelsin.Sûretâ 'uhdene aldı ğın vazîfeyi savsaklamaya selâhiyetin de yok,hakkın da.
 • VAGIFVAGIF1 ay önce
  Ekrem Imamoglufeministlerin adamiAilebakanifeministkiminaglina negelirsepuluyur agzinagekeniyazir...Dusunmekfikirlesmek olmazmi?On gundu CHPogurladiseleri cikaranlarsusdumu??? Agzinibagladilarqurtuldu
 • alfaalfa1 ay önce
  Sağ cenahtan kritik konular gündeme getiriliyor, Bakanlıktan ses yok. Muhalefetin gündemi olunca hemen açıklama yapılıyor. Akıl almıyor.
 • Ekolay71Ekolay711 ay önce
  Ak parti bu kafayla giderse bitecek.eleştrilere hiç aldırış etmiyerek bizim gibi fanatik akpartilileride kaybediyor.aile yapısını bu aile bakanı mahfetti.çökertti.bu kadının ve bu zihniyetin derhal partiden atılması birdahada arkasına baktırılmaması sağlanmalı.senin bu partide işin yok denilip çok serrrttt bir şekilde DEF OL denilmeli.bu kadının tesettürşü olup aile yapısını çökertmesi bizleri daha çok öfkelendiriyor.hadi bu kadın böyle.öylede parti içi ve reis neden bu kadına haddini bildirmiyor.buda bir başka muammaa.en iyisi siz işinize bakın bende
 • Veteriner Veteriner 1 ay önce
  Gerçekten bu iktidar döneminde aileyi korumak için hiçbir faydalı kanun çıkartılmıştır hep aleyhine kanunlar çıkartılmıştır ben aynı zamanda bir veteriner hekimim yine hayvancılık üretimi ile ilgili hiçbir olumlu kanun çıkartılmamıştır vatandaşa besiciye veterinere kolaylıklar sağlamamıştır Ondan sonra bu halk bize niye Oy vermiyor
 • A_ Emin.A_ Emin.1 ay önce
  Müebbet nafaka, çocuk görüşü, yıllar süren boşanmalar, kadın sözünün esas kabul edilmesi,... Bu gibi sıkıntılar la aileyi bitirdiler
 • Galip Halil.Galip Halil.1 ay önce
  Dinimiz, kuran-ı kerim'de erkek ve kadına haklarını taş tamam vermiştir. Siz bu yasaları nereye bakarak çıkarıyorsunuz, eşcinsel ve feminist derneklerin etkisinde daha ne kadar kalacaksınız.
 • GalipGalip1 ay önce
  Dinimiz, kadın ve erkeğe haklarını kuran-ı kerim'in tastamam vermiştir. Siz bu yasaları neye göre
 • Işıl Y.Işıl Y.1 ay önce
  Yok olan aile yapımız ülkenin en büyük derdi bence, herşeyden önemli.
 • SelimSelim1 ay önce
  Reis bu aile bakanına neden tahammül ediyor anlayabilmiş dğeilim hiç
 • Jamell.Jamell.1 ay önce
  Hükümetin aile karnesi çok zayıf, resmen aileyi bitirdiler. Özellikle İstanbul sözleşmesi can çekişme aile yapımıza son verdi.
 • Levent34Levent341 ay önce
  Roma zamanında yaşayan kölelerin bile, günümüz erkeklerinden daha fazla haklara sahiptirler. Kadının bir sözü bile erkeği evden kovmaya yetiyor, aferin size, çok büyük bir iş başardınız.
 • batubatu1 ay önce
  feminist hem fetöist.sos yard. fetöcülere para aktarıyor
 • Mustafa!Mustafa!1 ay önce
  Sıla' ya sahip çıktıkları kadar aileyi korumadılar. Feminizmin en büyük savunuculuğunu bu iktidar yapmıştır.
 • Güngör Güngör 1 ay önce
  CHP'li bir bakan bile bundan daha kötüsünü yapamaz dı zaten
 • meçulmeçul1 ay önce
  münafıklar her yerde....
 • ÖmerrrÖmerrr1 ay önce
  Erkeği aşağılayıp, kadına sonsuz haklar vererek kadını koruduğunu sananlardan hiçbir şey olmaz.
 • Güngör Güngör 1 ay önce
  Kesinlikle haklı Uyarı yapan çok Ama dinleyen yok
 • Şükrü 11Şükrü 111 ay önce
  Sanki aile bakanları kasten seçiliyor, feminist ve eşcinsel dernekleri sürekli kolluyorlar. Aileyi parçaladılar.
 • Veysel_43Veysel_431 ay önce
  6284 sayılı yasaya seyirci kalanlar malesef hala çok önemli yerlerde duruyorlar.
 • YükselYüksel1 ay önce
  Biz bunu yıllardır söylüyoruz, ama sadece bu bakan değil, iktidarın tüm aile bakanları malesef böyle idi.
 • Ali GercekAli Gercek1 ay önce
  Tamam hemen görevden alıyorum . Uyardığınız için teşekkür ederim.
 • Abdullahın biriAbdullahın biri1 ay önce
  Bu aile bakanlığı kurulduktan sonra aile bozuldu.Devlet bir şey yapacağı zaman milletin göreneklere ters düşmemesi lazım.Toplumda en mühim olan ailedir aile bozulursa toplumda bozulur toplum sağlam olursa devlette sağlam olur.Bakın bugün dünya ve türkiyenin durumu içler acısıdır her yerde zulüm ahlaksızlık aile geçimsizlik boşanmalar çoğalıyor
 • tolgatolga1 ay önce
  bu konuda çok üzülüyorum, sırf bu yüzden oy vermeyecektim.son hafta fikrim değişti.başkan hala neyi bekliyor bu kadar tolerans yeter arık!
 • mustafamustafa1 ay önce
  Ataerkil islami sistemimizin devam etmesi lazım! Devlet ataerkilliğimize dokunmasın! Kadın sadece bir erkeğin anası/bacısı/karısı/kızı olarakdeğer görmeli, tek başına değer verilmemeli! Güçlense bile erkeği geçmemeli!Bir de utanmadan yazmış açık açık.
 • yusuf toygunyusuf toygun1 ay önce
  bunları bilmeyen mi var. zaten kendisi bilerek ve istenerek seçildi. yani topluma islam değil, feminizm nizam versin diye atandı.

Günün Özeti

Günün Karikatürü

25 Mayıs 2019