• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
18
Memurların bilmesinde fayda olan pratik bilgiler

2021-12-03 20:43:55
Memurların bilmesinde fayda olan pratik bilgiler

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ, memurların memuriyet hayatları boyunca sıklıkla karşılaştıkları/karşılaşacakları ve bilmesinde büyük fayda olan kritik kavramları açıkladı. İşte o kavramlardan bazıları...

#1
Foto - AÇIKTAN ATAMA: Usulüne göre ihdas edilmiş boş olan ya da boşalan memur ve sürekli işçi kadrolarına ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılan atamadır.

AÇIKTAN ATAMA: Usulüne göre ihdas edilmiş boş olan ya da boşalan memur ve sürekli işçi kadrolarına ilgili mevzuatı çerçevesinde yapılan atamadır.

#2
Foto - AÇIKTAN ATAMA İZNİ: Boş bulunan kadrolara ilk defa veya yeniden atama için ya da kurumlar arası nakil yoluyla devlet memuru olarak atanabilmesi için Cumhurbaşkanlığı'nca verilen izindir.

AÇIKTAN ATAMA İZNİ: Boş bulunan kadrolara ilk defa veya yeniden atama için ya da kurumlar arası nakil yoluyla devlet memuru olarak atanabilmesi için Cumhurbaşkanlığı'nca verilen izindir.

#3
Foto - ADAY MEMUR: İlk defa devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak merkezi sınavı kazanarak doğrudan merkezi olarak atanan veya merkezi sınav sonrasında yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavı kazanarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj dönemine tabi tutulmak üzere herhangi bir kurum veya kuruluşa atananları ifade eder. Her memur bu kapsamda atanmamaktadır. Özellikle istisnai kadrolara yapılan atamalar ile son değişiklik sonrasında genel müdür ve üstü kadrolara atananlar hem merkezi sınava hem de adaylık hükümlerine tabi değildir.

ADAY MEMUR: İlk defa devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak merkezi sınavı kazanarak doğrudan merkezi olarak atanan veya merkezi sınav sonrasında yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavı kazanarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj dönemine tabi tutulmak üzere herhangi bir kurum veya kuruluşa atananları ifade eder. Her memur bu kapsamda atanmamaktadır. Özellikle istisnai kadrolara yapılan atamalar ile son değişiklik sonrasında genel müdür ve üstü kadrolara atananlar hem merkezi sınava hem de adaylık hükümlerine tabi değildir.

#4
Foto - ASİL MEMUR: Adaylık süresi içinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarılı olan ve bu süre içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası almamak şartıyla adaylığı kaldırılan kişileri ifade eder. Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz istisnai kadrolara atananlar doğrudan asil memurluk statüsünde görev yapmaktadırlar. Bunlar için yemin merasimi, adaylık vb. prosedür de uygulanmaz. Bunlar adaylık eğitimlerine tabi olmadıkları için uygulamada sıkıntı çıkabilmektedir.

ASİL MEMUR: Adaylık süresi içinde temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarılı olan ve bu süre içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası almamak şartıyla adaylığı kaldırılan kişileri ifade eder. Adaylık süresi içinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. Yukarıda belirtmiş olduğumuz istisnai kadrolara atananlar doğrudan asil memurluk statüsünde görev yapmaktadırlar. Bunlar için yemin merasimi, adaylık vb. prosedür de uygulanmaz. Bunlar adaylık eğitimlerine tabi olmadıkları için uygulamada sıkıntı çıkabilmektedir.

#5
Foto - AYLIK: Devlet memurlarının gösterge ve ek göstergesinin memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara aylık denilmektedir. Memurlara ödenen maaşlar için aylık kavramı kullanılmamaktadır.

AYLIK: Devlet memurlarının gösterge ve ek göstergesinin memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara aylık denilmektedir. Memurlara ödenen maaşlar için aylık kavramı kullanılmamaktadır.

#6
Foto - ÇEKİLME/İSTİFA: Devlet memurluğunun sona erme sebeplerinden birisi olup, memurun çalıştığı kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle ve kurumunun kabul etmesiyle gerçekleşmektedir. Bu usule istifa da denilmektedir. Yaygın olarak uygulamada istifa kavramı kullanılsa da 657 sayılı Kanun'da istifa kavramı kullanılmamaktadır. İstifa kelimesi sadece 657 sayılı Kanun'un geçici 34'üncü maddesinde geçmektedir.

ÇEKİLME/İSTİFA: Devlet memurluğunun sona erme sebeplerinden birisi olup, memurun çalıştığı kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle ve kurumunun kabul etmesiyle gerçekleşmektedir. Bu usule istifa da denilmektedir. Yaygın olarak uygulamada istifa kavramı kullanılsa da 657 sayılı Kanun'da istifa kavramı kullanılmamaktadır. İstifa kelimesi sadece 657 sayılı Kanun'un geçici 34'üncü maddesinde geçmektedir.

#7
Foto - ÇEKİLMİŞ SAYILMA: Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, zımni istifa talebine çekilmiş sayılma denilmektedir. Uygulamada çekilmiş sayılmaya müstafi tabiri kullanılmaktadır. Müstafi kelimesi sadece 657 sayılı Kanun'un ek 34'üncü maddesinde kullanılmıştır.

ÇEKİLMİŞ SAYILMA: Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, zımni istifa talebine çekilmiş sayılma denilmektedir. Uygulamada çekilmiş sayılmaya müstafi tabiri kullanılmaktadır. Müstafi kelimesi sadece 657 sayılı Kanun'un ek 34'üncü maddesinde kullanılmıştır.

#8
Foto - KADRO: Kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere belirli ödev, hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarla donatılmış görev mevkiidir. Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde kadroların kullanım ve usulüyle ilgili geniş bilgilere yer verilmiştir. Sözleşmeli personel için kadro yerine pozisyon ifadesi kullanılmaktadır.

KADRO: Kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere belirli ödev, hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarla donatılmış görev mevkiidir. Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde kadroların kullanım ve usulüyle ilgili geniş bilgilere yer verilmiştir. Sözleşmeli personel için kadro yerine pozisyon ifadesi kullanılmaktadır.

#9
Foto - BOŞ KADRO: Atama prosedürü çerçevesinde henüz atama yapılmamış kadrodur. Bir kadronun boş olması bu kadroya atama yapılmasına engel bir durum olmadığı anlamına gelmemelidir. Çünkü açıktan atama izni alınmadığı sürece boş kadrolara atama yapılamamaktadır.

BOŞ KADRO: Atama prosedürü çerçevesinde henüz atama yapılmamış kadrodur. Bir kadronun boş olması bu kadroya atama yapılmasına engel bir durum olmadığı anlamına gelmemelidir. Çünkü açıktan atama izni alınmadığı sürece boş kadrolara atama yapılamamaktadır.

#10
Foto - DOLU KADRO: Atama prosedürü çerçevesinde ataması gerçekleştirilmiş boş olmayan kadrodur.

DOLU KADRO: Atama prosedürü çerçevesinde ataması gerçekleştirilmiş boş olmayan kadrodur.

#11
Foto - İSTİSNAİ KADRO: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun atama, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanmak suretiyle atanacak kadroları ifade eder. En fazla eleştiri konusu yapılan ve en fazla suiistimal edilen konulardan birisidir. Sayıştay raporlarına ve kararlarına yansıyan bilgilere bakıldığında suiistimalin boyutu açıkça görülmektedir.

İSTİSNAİ KADRO: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun atama, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanmak suretiyle atanacak kadroları ifade eder. En fazla eleştiri konusu yapılan ve en fazla suiistimal edilen konulardan birisidir. Sayıştay raporlarına ve kararlarına yansıyan bilgilere bakıldığında suiistimalin boyutu açıkça görülmektedir.

#12
Foto - TORBA KADRO: 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi gereğince yapılan atamalara verilen isimdir.

TORBA KADRO: 657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi gereğince yapılan atamalara verilen isimdir.

#13
Foto - KADRO DERECESİ: Yürütülen kamu hizmetinin niteliğini veya belirli bir hiyerarşik yetki ve sorumluluğu ihtiva eden görev mevkiinin yer aldığı derecedir. Derece için yükselme ifadesi kullanılır, kademe içinse ilerle ifadesi kullanılır.

KADRO DERECESİ: Yürütülen kamu hizmetinin niteliğini veya belirli bir hiyerarşik yetki ve sorumluluğu ihtiva eden görev mevkiinin yer aldığı derecedir. Derece için yükselme ifadesi kullanılır, kademe içinse ilerle ifadesi kullanılır.

#14
Foto - KADRO TAHSİSİ: Usulüne uygun olarak ihdas edilip dağılımı yapılmış kadrolardan, birimi veya coğrafi yeri değiştirilmek istenilen kadroların ihdas edilme işlemini ifade eder.

KADRO TAHSİSİ: Usulüne uygun olarak ihdas edilip dağılımı yapılmış kadrolardan, birimi veya coğrafi yeri değiştirilmek istenilen kadroların ihdas edilme işlemini ifade eder.

#15
Foto - KADRO TENKİSİ: Usulüne uygun olarak ihdas edilip dağılımı yapılmış kadrolardan, birimi veya coğrafi yeri değiştirilmek istenilen kadroların kaldırılma işlemini ifade eder.

KADRO TENKİSİ: Usulüne uygun olarak ihdas edilip dağılımı yapılmış kadrolardan, birimi veya coğrafi yeri değiştirilmek istenilen kadroların kaldırılma işlemini ifade eder.

#16
Foto - TABAN AYLIK:Taban aylık: Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1.000 gösterge rakamının taban aylık katsayısı ile çarpımından oluşan ve memur maaşının bir unsuru olan tutara memuriyet taban aylığı denilmektedir. 2017 yılının ilk yarısı için taban aylık tutarı ise; 1000 * 2,81419= 2.814,19 TL'dir.

TABAN AYLIK:Taban aylık: Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1.000 gösterge rakamının taban aylık katsayısı ile çarpımından oluşan ve memur maaşının bir unsuru olan tutara memuriyet taban aylığı denilmektedir. 2017 yılının ilk yarısı için taban aylık tutarı ise; 1000 * 2,81419= 2.814,19 TL'dir.

#17
Foto - KIDEM AYLIĞI: Devlet memurlarına her bir hizmet yıl için 20 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımında oluşan tutara kıdem aylığı denilmektedir. 25 yıldan fazlası için kıdem aylığı verilmemektedir.

KIDEM AYLIĞI: Devlet memurlarına her bir hizmet yıl için 20 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımında oluşan tutara kıdem aylığı denilmektedir. 25 yıldan fazlası için kıdem aylığı verilmemektedir.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23