• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
7
İslam’da miras paylaşımı nasıl yapılır? Kadının mirası neden erkeğin yarısı kadardır?

2021-08-28 20:58:46
İslam’da miras paylaşımı nasıl yapılır? Kadının mirası neden erkeğin yarısı kadardır?

İslam dini, miras konusunda çok detaylı ve adil bir denge gözetmiştir. Erkeğe yüklenen sorumluluklar, kadının evlilik sırasında alacağı ‘mehir’, boşanma halinde gözetilecek paylaşım oranları ve ölüm halinde gözetilecek paylaşım oranları kutsal kitabımız Kuran'da, çok detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

#1
Foto - Mîras taksîmi ile alâkalı âyet-i kerîmeler Uhud Gazvesi'nde sonra nâzil oldu. Çünkü Uhud’dan sonra bu hususta birtakım karışıklar ortaya çıkmıştı. Uhud’da şehît düşen Sa’d bin Rebî’nin erkek kardeşi, onun iki kızına hiçbir şey bırakmadan bütün mîrâsını almıştı. Bu ise bir câhiliye âdeti idi.

Mîras taksîmi ile alâkalı âyet-i kerîmeler Uhud Gazvesi'nde sonra nâzil oldu. Çünkü Uhud’dan sonra bu hususta birtakım karışıklar ortaya çıkmıştı. Uhud’da şehît düşen Sa’d bin Rebî’nin erkek kardeşi, onun iki kızına hiçbir şey bırakmadan bütün mîrâsını almıştı. Bu ise bir câhiliye âdeti idi.

#2
Foto - Câhiliye devrinde kadın ve kızlara değer verilmediği için, onların mîras hakkı da yoktu. İslâm, bu haksız uygulamaya son verdi:

Câhiliye devrinde kadın ve kızlara değer verilmediği için, onların mîras hakkı da yoktu. İslâm, bu haksız uygulamaya son verdi: "Allah size, çocuklarınız hakkında, erkeğe iki kadın payı kadar (vermenizi) emreder. (Mirasçılar) ikiden fazla kadın iseler bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, anne babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da anne babası ona vâris olmuşlarsa annesinin hakkı üçte birdir. Ölenin kardeşleri varsa annesinin payı, vasiyetten ve borçtan sonra altıda birdir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş paylardır; şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir." (Nisa Suresi, 11)

#3
Foto - İSLAM'DA KADINA BİR, ERKEĞE İKİ HİSSE MİRAS VERİLMESİNİN DAYANAĞI NEDİR? İslâm mîras hukûkunda, paylar ile mükellefiyetler arasında adâletli bir denge gözetilmiştir. Harcaması fazla olan erkeğe, kadına nisbetle daha fazla pay verilmiştir. Çünkü evlenirken mehir verip düğün masrafını üstlenmekle berâber ev geçindirmeye kadar bütün maddî harcamalar husûsunda âilenin mes’ûl şahsı erkektir. Yâni İslâm mîras hukûkundaki kadın-erkek farkı, yükümlülük ve sorumluluk farkına bağlıdır. Bu ikisi arasında bir denge kurulmuştur. Kadın, nesli korumak, bunun için evlât yetiştirmek ve âile düzenini temin etmek gibi ağır mükellefiyetler sebebiyle âilenin geçiminden mes’ûl tutulmamıştır. Bu sebeple de mîrasta hissesi yarıya indirilmiştir. Bu hisse de, bir kısım kadınların evlenememesi, ya da boşanma durumunda kalması veya birtakım şahsî ihtiyaçları düşünülerek verilmiştir.

İSLAM'DA KADINA BİR, ERKEĞE İKİ HİSSE MİRAS VERİLMESİNİN DAYANAĞI NEDİR? İslâm mîras hukûkunda, paylar ile mükellefiyetler arasında adâletli bir denge gözetilmiştir. Harcaması fazla olan erkeğe, kadına nisbetle daha fazla pay verilmiştir. Çünkü evlenirken mehir verip düğün masrafını üstlenmekle berâber ev geçindirmeye kadar bütün maddî harcamalar husûsunda âilenin mes’ûl şahsı erkektir. Yâni İslâm mîras hukûkundaki kadın-erkek farkı, yükümlülük ve sorumluluk farkına bağlıdır. Bu ikisi arasında bir denge kurulmuştur. Kadın, nesli korumak, bunun için evlât yetiştirmek ve âile düzenini temin etmek gibi ağır mükellefiyetler sebebiyle âilenin geçiminden mes’ûl tutulmamıştır. Bu sebeple de mîrasta hissesi yarıya indirilmiştir. Bu hisse de, bir kısım kadınların evlenememesi, ya da boşanma durumunda kalması veya birtakım şahsî ihtiyaçları düşünülerek verilmiştir.

#4
Foto - İSLAM’DA MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR? Dinimiz hukukuna göre bu paylaşım 2 şekilde yapılır:

İSLAM’DA MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR? Dinimiz hukukuna göre bu paylaşım 2 şekilde yapılır:

#5
Foto - 1) RIZA İLE (ANLAŞARAK) PAYLAŞIM: Hepsi akıllı olup, rüşd yaşına ulaşmış bulunan mirasçıların kendi aralarında anlaşarak mirası taksim etmeleri mümkündür. Ferâiz hükümlerine göre taksimi kendileri yapamıyorlarsa, bunu ilim ehli olan birine sormaları gerekir. Mirasçılar kendi aralarında anlaşıp helâlleşme yoluyla içlerinden birisine veya daha çoğuna farklı hisse verebilirler. Ya da bazı varisler kendi paylarının tümünü diğerine bırakabilir. Bu takdirde “sulh ve tehâruc” esasına göre işlem yapılır.

1) RIZA İLE (ANLAŞARAK) PAYLAŞIM: Hepsi akıllı olup, rüşd yaşına ulaşmış bulunan mirasçıların kendi aralarında anlaşarak mirası taksim etmeleri mümkündür. Ferâiz hükümlerine göre taksimi kendileri yapamıyorlarsa, bunu ilim ehli olan birine sormaları gerekir. Mirasçılar kendi aralarında anlaşıp helâlleşme yoluyla içlerinden birisine veya daha çoğuna farklı hisse verebilirler. Ya da bazı varisler kendi paylarının tümünü diğerine bırakabilir. Bu takdirde “sulh ve tehâruc” esasına göre işlem yapılır.

#6
Foto - 2) KAZA YOLUYLA TESLİM: Mirasçıların arasında küçük çocuk, akıl hastası veya kayıp kimse varsa yahut da hepsi akıllı ve ergen olmakla birlikte içlerinden birisi hâkime başvurduğu takdirde, miras, mahkeme yoluyla Ferâiz hükümlerine göre paylaştırılır. Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali,

2) KAZA YOLUYLA TESLİM: Mirasçıların arasında küçük çocuk, akıl hastası veya kayıp kimse varsa yahut da hepsi akıllı ve ergen olmakla birlikte içlerinden birisi hâkime başvurduğu takdirde, miras, mahkeme yoluyla Ferâiz hükümlerine göre paylaştırılır. Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali,

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23