• İSTANBUL
 • İMSAK
  00:00
  GÜNEŞ
  00:00
  ÖĞLE
  00:00
  İKİNDİ
  00:00
  AKŞAM
  00:00
  YATSI
  00:00
 • 0.0
 • 0.0
 • 0.0
33
Dünya tarihine damgasını vuran güçlü devletler

2019-10-31 10:39:36
Dünya tarihine damgasını vuran güçlü devletler

Makedonya İmparatorluğu (MÖ 336 - MÖ 323)

#1
Foto - Büyük İskender (III Aleksandros) tarafından kurulan ve sadece 13 yılda süper güç haline gelip yıkılan kısa süreli Avrupa ve Orta Doğu süper gücü devletiydi.

Büyük İskender (III Aleksandros) tarafından kurulan ve sadece 13 yılda süper güç haline gelip yıkılan kısa süreli Avrupa ve Orta Doğu süper gücü devletiydi.

#2
Foto - Roma İmparatorluğu (MÖ 27 - MS 395)

Roma İmparatorluğu (MÖ 27 - MS 395)

#3
Foto - Milattan önce 27 yılında kurulan Roma İmparatorluğu döneminin Avrupa'daki süper gücüydü. Ülkenin çeşitli sebeplerden Doğu-Batı Roma olarak bölünmesiyle gücünü kaybetmiştir.Kuruluşundan ikiye ayrılışına kadar süper güç kalmıştır.

Milattan önce 27 yılında kurulan Roma İmparatorluğu döneminin Avrupa'daki süper gücüydü. Ülkenin çeşitli sebeplerden Doğu-Batı Roma olarak bölünmesiyle gücünü kaybetmiştir.Kuruluşundan ikiye ayrılışına kadar süper güç kalmıştır.

#4
Foto - Bizans İmparatorluğu (395-1453) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasıyla kurulan Doğu Roma İmparatorluğudur. Bizans olarak bilinir.

Bizans İmparatorluğu (395-1453) Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasıyla kurulan Doğu Roma İmparatorluğudur. Bizans olarak bilinir.

#5
Foto - Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu (962-1806) 962-1806 yılları arasında 844 yıl boyunca Orta Avrupa'da hüküm sürmüş bir monarşidir. Kuruluşundan yaklaşık 1400'lü yılların sonuna kadar süper güç haline gelmiştir.

Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu (962-1806) 962-1806 yılları arasında 844 yıl boyunca Orta Avrupa'da hüküm sürmüş bir monarşidir. Kuruluşundan yaklaşık 1400'lü yılların sonuna kadar süper güç haline gelmiştir.

#6
Foto - Rönesans ve Reform hareketleri sonunda iyice zayıflamış ve yıpranmıştır. Rönesans'ın başlangıcından kısa süre önce zayıflamaya başlayıp süper güç olmayı kaybetmiştir.

Rönesans ve Reform hareketleri sonunda iyice zayıflamış ve yıpranmıştır. Rönesans'ın başlangıcından kısa süre önce zayıflamaya başlayıp süper güç olmayı kaybetmiştir.

#7
Foto -

#8
Foto - Moğol İmparatorluğu (1206-1294) Cengiz Han'ın kurduğu Uzak Doğu Asya merkezli Asya-Avrupa topraklarına yayılan ve tarihin en büyük ve en güçlü devletini bölünene kadar süper güç olan Moğol İmparatorluğu 1294'te 4'e ayrılmıştır.

Moğol İmparatorluğu (1206-1294) Cengiz Han'ın kurduğu Uzak Doğu Asya merkezli Asya-Avrupa topraklarına yayılan ve tarihin en büyük ve en güçlü devletini bölünene kadar süper güç olan Moğol İmparatorluğu 1294'te 4'e ayrılmıştır.

#9
Foto - 4'e ayrıldıktan bir süre sonra süper güçlük konumunu Osmanlı Devleti kapmıştır.

4'e ayrıldıktan bir süre sonra süper güçlük konumunu Osmanlı Devleti kapmıştır.

#10
Foto - Osmanlı İmparatorluğu (1299-1923) Osman Bey tarafından kurulan Osmanoğulları Beyliği, Orhan Bey döneminde bir devlet, I. Mehmet döneminde ise bir imparatorluk haline gelmiştir ve İstanbul'un Fethi ile uzun bir süre süper güç haline gelmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu (1299-1923) Osman Bey tarafından kurulan Osmanoğulları Beyliği, Orhan Bey döneminde bir devlet, I. Mehmet döneminde ise bir imparatorluk haline gelmiştir ve İstanbul'un Fethi ile uzun bir süre süper güç haline gelmiştir.

#11
Foto - 623 yıl boyunca ayakta kalan Osmanlı, 1453-1699 yılları arasında süper güç konumunda olan Osmanlı 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile süper güçlük konumunu bırakmak zorunda kalmıştır.

623 yıl boyunca ayakta kalan Osmanlı, 1453-1699 yılları arasında süper güç konumunda olan Osmanlı 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması ile süper güçlük konumunu bırakmak zorunda kalmıştır.

#12
Foto - İspanyol İmparatorluğu (1492-1898) Amerika kıtasının keşfedilişiyle aynı yıl kurulan İspanyol İmparatorluğu, coğrafi keşifleri ve sömürgeciliği başlatan ülkelerden biridir.

İspanyol İmparatorluğu (1492-1898) Amerika kıtasının keşfedilişiyle aynı yıl kurulan İspanyol İmparatorluğu, coğrafi keşifleri ve sömürgeciliği başlatan ülkelerden biridir.

#13
Foto - 1559 yılında süper güç olmuş ancak uzun sürdürememiş ve 1648 yılında eski gücünü kaybetmiştir.

1559 yılında süper güç olmuş ancak uzun sürdürememiş ve 1648 yılında eski gücünü kaybetmiştir.

#14
Foto - Büyük Britanya Krallığı / Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı (1707-1801) / (1801-1927)

Büyük Britanya Krallığı / Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı (1707-1801) / (1801-1927)

#15
Foto - lk kez I. Elizabeth döneminde yani 1558 yılında süper güç olmuştur. Ondan sonra 1801 yılında yapılan Birleşme Antlaşması ile tekrar süper güç haline gelen ülkenin süper güç konumu İrlanda ile İngiltere'nin ayrılması ile bozulmuştur.

lk kez I. Elizabeth döneminde yani 1558 yılında süper güç olmuştur. Ondan sonra 1801 yılında yapılan Birleşme Antlaşması ile tekrar süper güç haline gelen ülkenin süper güç konumu İrlanda ile İngiltere'nin ayrılması ile bozulmuştur.

#16
Foto - Rusya

Rusya

#17
Foto - Osmanlı'nın 1699'da imzaladığı Karlofça Antlaşması'ndan 1. Dünya savaşına kadar bir süper güç olmuştur. Diğer süper güçlerden daha büyük bir ülkesi ve daha güçlü askeri gücü olduğu için en güçlü süper güçlerden biri olmuştur.

Osmanlı'nın 1699'da imzaladığı Karlofça Antlaşması'ndan 1. Dünya savaşına kadar bir süper güç olmuştur. Diğer süper güçlerden daha büyük bir ülkesi ve daha güçlü askeri gücü olduğu için en güçlü süper güçlerden biri olmuştur.

#18
Foto - 1. Fransa İmparatorluğu (1804-1815) Fransız İhtilali ile zayıflayan Fransa Krallığı yıkılma noktasına gelince Napolyon Bonaparte kendini imparator ilan ederek ülkeyi kurdu.

1. Fransa İmparatorluğu (1804-1815) Fransız İhtilali ile zayıflayan Fransa Krallığı yıkılma noktasına gelince Napolyon Bonaparte kendini imparator ilan ederek ülkeyi kurdu.

#19
Foto - 11 yıl boyunca süper güç olan Fransa İmparatorluğu neredeyse tüm büyük devletleri dize getirmiş olsa da diğer süper güçlerin birleşmesi karşısında 1815'te yıkılmıştır.

11 yıl boyunca süper güç olan Fransa İmparatorluğu neredeyse tüm büyük devletleri dize getirmiş olsa da diğer süper güçlerin birleşmesi karşısında 1815'te yıkılmıştır.

#20
Foto -

#21
Foto - 1. Dünya savaşına kadar Almanya, Rusya, Fransa ve İngiltere ile birlikte süper güç konumunda kalmıştır ancak Fransa ile birlikte diğer süper güçlerden geri kalmışlardır.

1. Dünya savaşına kadar Almanya, Rusya, Fransa ve İngiltere ile birlikte süper güç konumunda kalmıştır ancak Fransa ile birlikte diğer süper güçlerden geri kalmışlardır.

#22
Foto - Alman İmparatorluğu (1871-1918)

Alman İmparatorluğu (1871-1918)

#23
Foto - İngiltere'de ortaya çıkan sanayileşmeye, sömürgeciliğe ve silahlanmaya geç başlamış ve siyasi birliğini geç tamamlamış olmasınra rağmen 1. Dünya Savaşı'nda en güçlü devlet olmuştur. 1. Dünya Savaşında kaybetmesi ile süper güç olmayı bırakmıştır.

İngiltere'de ortaya çıkan sanayileşmeye, sömürgeciliğe ve silahlanmaya geç başlamış ve siyasi birliğini geç tamamlamış olmasınra rağmen 1. Dünya Savaşı'nda en güçlü devlet olmuştur. 1. Dünya Savaşında kaybetmesi ile süper güç olmayı bırakmıştır.

#24
Foto - Nazi Almanyası (1933-1945)

Nazi Almanyası (1933-1945)

#25
Foto - 1. Dünya Savaşı bittiğinde kaybeden Almanya, Adolf Hitler önderliğinde en çabuk toparlanan devlet olup tekrar Dünya'nın en güçlü ülkelerinden biri olmuş ve 2. Dünya Savaşı bitimine kadar süper güç kalmıştır.

1. Dünya Savaşı bittiğinde kaybeden Almanya, Adolf Hitler önderliğinde en çabuk toparlanan devlet olup tekrar Dünya'nın en güçlü ülkelerinden biri olmuş ve 2. Dünya Savaşı bitimine kadar süper güç kalmıştır.

#26
Foto - SSCB (Sosyalist Sovyetler Cumhuriyeti Birliği) (1922-1991) 1. Dünya Savaşı bittiğinde bir İtilaf Devleti olmasına rağmen savaşı kaybeden Rusya, Almanya gibi kısa sürede toparlandı ve tekrar süper güç oldu.

SSCB (Sosyalist Sovyetler Cumhuriyeti Birliği) (1922-1991) 1. Dünya Savaşı bittiğinde bir İtilaf Devleti olmasına rağmen savaşı kaybeden Rusya, Almanya gibi kısa sürede toparlandı ve tekrar süper güç oldu.

#27
Foto - 2. Dünya Savaşı bitince ABD ile arasında başlayan Soğuk Savaş'ı kaybedip 1991 yılında yıkılmış ve tek süper güç ABD olmuştur.

2. Dünya Savaşı bitince ABD ile arasında başlayan Soğuk Savaş'ı kaybedip 1991 yılında yıkılmış ve tek süper güç ABD olmuştur.

#28
Foto - ABD (1776-Günümüz) İlk olarak 1492'de keşfedilen Amerika kıtası, zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları sayesinde birçok ülkenin ilgisini çekmiş ve sömürge devletler kurulmuştur. 1607'de İngiltere tarafından koloniler kurulmaya başlanmıştır.

ABD (1776-Günümüz) İlk olarak 1492'de keşfedilen Amerika kıtası, zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları sayesinde birçok ülkenin ilgisini çekmiş ve sömürge devletler kurulmuştur. 1607'de İngiltere tarafından koloniler kurulmaya başlanmıştır.

#29
Foto - 13 adet koloni kurulmuştur fakat 7 Yıl Savaşları ile ekonomisi dara giren İngilizler kolonilere ağır ve haksız vergiler istiyordu. Koloniler bundan bıktı ve İngilizlerden ayrılarak 1776 yılında Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ni ilan etti.

13 adet koloni kurulmuştur fakat 7 Yıl Savaşları ile ekonomisi dara giren İngilizler kolonilere ağır ve haksız vergiler istiyordu. Koloniler bundan bıktı ve İngilizlerden ayrılarak 1776 yılında Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'ni ilan etti.

#30
Foto - 1776 yılından 1920 yılına kadar güçlü bir devlet haline geldi ve 1920'den şu ana kadar süper güç olarak kaldı. 2. Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş döneminde SSCB ile birlikte dünyanın iki süper gücünden biri oldu.

1776 yılından 1920 yılına kadar güçlü bir devlet haline geldi ve 1920'den şu ana kadar süper güç olarak kaldı. 2. Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş döneminde SSCB ile birlikte dünyanın iki süper gücünden biri oldu.

#31
Foto - Soğuk Savaş'ı ABD'nin kazanmasıyla dünyadaki iktisadi, siyasi ve askeri her olayı etkileyebildiği için 'Süper Güç' konumunda. Çin karşısında ekonomisi gerileme gösterse de bu statüsü kısa vadede değişecek gibi görünmüyor.

Soğuk Savaş'ı ABD'nin kazanmasıyla dünyadaki iktisadi, siyasi ve askeri her olayı etkileyebildiği için 'Süper Güç' konumunda. Çin karşısında ekonomisi gerileme gösterse de bu statüsü kısa vadede değişecek gibi görünmüyor.

#32
Foto -

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23