Bartın'ın gözde yapılarından Şadırvan Camii

  • Şadırvan Camii'nin 1903-1905 yıllarında halktan toplanan paralarla yaptırıldığı söylenmektedir.

  • Minaresinin ise 1913 yılında yapıldığı şerefedeki kitabeden anlaşılmaktadır.

  • Dikdörtgen planlı olup, duvarları köşelerde kesme taş, diğer kısımları tuğla ve moloz taştan harçla yapılmıştır.

  • Kırk pencere ile aydınlanan ferah iç mekanlara sahiptir. Altında dükkanlar bulunmaktadır.

  • Minaresi, kuzeybatı köşesinde kesme taştan çok köşeli olarak yapılmıştır.