Alerjik olan herkesin astım olması gerekmiyor

  • Astım, solunum yollarının ataklar halinde gelen tıkanmaları ile kendini gösteren kronik bir hastalığıdır. Polenler etkilidir ama, sadece onlar sebep olmaz. Ülkemizde her 10-15 çocuktan birinde astıma benzer bulgular vardır.

  • Astım aslında bazı ırsi faktörlerin ve çevre faktörlerinin etkisiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Ailesinde allerjik hastalık olanlarda astım görülme ihtimali daha fazladır. Bir ebeveyninde astım ve allerji geçmişi olan çocukta astım riski %33, her iki ebeveyninde astım ve allerji öyküsü olan çocukta astım riski %60’tır.

  • Astımı olan herkesin allerjik, allerjik olan herkesin astımlı olması gerekmez. Çocuklarda astımın %80’i allerjiktir. %20’sinde ise allerjik bir etken gösterilemez. Erişkinlerde ise allerjik bir sebep olmayan astımlı vaka oranı çok daha yüksektir.