Üniversitelerin eğitim sistemi nasıldır?

Dünya ülkelerinde bulunan üniversitelerin eğitim politikaları ve uyguladıkları eğitim sistemine yönelik programlar farklılık gösterir.

Üniversite ülkelerde uygulanan eğitim sisteminin bir parçası olarak üniversitelerde veya meslek yüksekokullarında 2 yıllık ya da 4 yıllık yapılan öğretime denilir.

Türkiye’de bulunan üniversitelerde diğer Avrupa ülkelerinden farklı bir sistem yürütülür. Fakültelerde mesleki eğitim derecesine göre en az 3 veya 4 yıllık eğitim verilen lisans ve 2 yıllık ön lisans ve meslek yüksekokulu programları uygulanır. Türkiye için belirtmek gerekirse üniversitelerde lisans, ön lisans ve yüksek lisans eğitimleri yapılır. Üniversitelerdeki lisans eğitim süreleri diğer ülkelerde 5 veya 6 yılı bulabiliyor. Bunun yanı sıra ‘uygulamalı bilimler yüksekokulu’ olarak bilinen 4 yıllık lisans eğitimi de mevcuttur.

Ülkemizde ayrıca öğrencilerin derslere katılma zorunluluğunun bulunmadığı ve dönemsel sınavlar ile eğitim programlarının yürütüldüğü Anadolu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren açık öğretim üniversite sistemi de farklı bir eğitim şeklidir. Açık öğretim üniversite sistemi uzak eğitime dayalı eğitim programları uyguluyor.

Son yıllarda gelişme gösteren bilgisayar, akıllı telefon ve internet teknolojileri ile bu sistem daha da yaygınlaşmıştır. Üniversitelerin idaresi rektör, senato ve yönetim kurulu tarafından yürütülür. Üniversitelerle ilgili kanun, tüzük veya yönetmeliklerin hazırlanması senatonun görevidir. Rektör başkanlığındaki senatoda fakülte dekanları ve fakültelerden bir temsilci bulunur. Senato seçim, bütçe ve enstitü açılması ya da kaldırılmasıyla ilgili kararları yürürlüğe koyar.

Üniversitelerde yönetim kurulu rektör başkanlığında toplanır. Yönetim kurulu ise dekanlar ve seçimli üç profesörden oluşur. Rektörler Cumhurbaşkanı tarafından üniversitelere atanmaktadır. Cumhurbaşkanı üniversite öğretim üyelerinin seçtiği 6, YÖK’ün seçtiği 3 aday arasından birisini ilgili üniversiteye rektör olarak seçer. Üniversitenin idari işlerinin sorunluluğu ise genel sekreterin üzerindedir. Yazı işleri, kütüphane ve personeller genel sekreterliğe bağlıdır.