Sigara içmek haram mıdır?

Haramlar ve helaller Kur’an ve sünnette belirlenmiş hükümlerdir. Sigara ile ilgili Kur’an ayetlerinde ve hadislerde bir hüküm yer almaz. Peki Sigara içmek haram mı? Sigara içmek günah mı?

İslam’da haramlar ve helaller gibi hükümler Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’in sünnetinde belirtilmiştir. Ayetlerde haram kılınan bazı konular, yiyecek ve davranışlar isim olarak zikredildiği gibi bazı hükümlerde evrensel niteliktedir. Yani Kur’an bir şeyin haram olup olmadığının anlaşılması için bir takım kıstaslar verilmiştir. Hüküm verecek olan sadece Allah’tır. Dolayısıyla İslam’da haram ve helaller Allah’ın iradesine bağlıdır. Ayetlerde haramlık arz eden bazı konularda isim olarak geçmese de genel bir çerçeve çizilmiştir.

Kur’an’ın indirildiği dönemde sigara henüz kullanılmaya başlanmamıştı. Sigaranın ortaya çıkış zamanı XV. Yüzyıla kadar dayanır. Bu yüzden ayetlerde ve hadislerde sigara ile ilgili bir bahis yoktur. Bu sonuca göre sigara haram mıdır? Sigara içmek günah mıdır? Sorularına cevap verebilmek için bir şeyin haram veya helal olduğuna dair Kur’an ve sünnette belirtilmiş olan genel hükümlere bakmak gerekir. Kur’an ayetlerine bakıldığında genel olarak temiz, yararlı ve güzel olan şeylerin helal, pis ve zararlı olan şeylerin ise haram kılındığı görülür. Bakara suresinin 195.ayetinde ‘’Kendi kendinizi tehlikeye atmayın…’’ buyrulmuştur.

Sigara konusunda ayetlerde ve sünnette bir konu açılmadığına göre, sigara konusunda haram ya da helal hükmü verilebilmesi için onun zararlı bir madde olup olmadığına bakmak gerekir. İslam alimlerinin sigara konusunda çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Bunun sebebi bu hükmü veren alimlerin farklı zamanlarda yaşamış olması ve yaşadıkları dönemlerde henüz modern bilimle anlaşılmış olan sigaranın zararlarının henüz bilinmiyor olmasındandır. Kimi alimler zararı henüz bilinmediği ve İslami kaynaklarda bahsi geçmediği için sigara hakkında mübahtır ya da helaldir demişlerdir. Bazı İslam alimleri de sigara içmenin mekruh veya tamamen haram olduğunu söylemişlerdir.

Son dönemde gelişen bilim ve teknoloji ile sigaranın 2.000 civarında zehir barındırdığı birçok hastalığa neden olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca sigara sadece içene değil içmeyenlere de ciddi zararlar vermekte ve kişinin kul hakkına girmesine neden olmaktadır. Sonuç olarak sigara konusunda genel kanı sigaranın haram ya da tahrimen mekruh (harama yakın) olduğudur. Bunun başlıca sebebi ise sigaranın insan sağlığına zarar vermesi, israf olması ve nafaka mükellefiyetinde darlığa yol açması gibi nedenlerdir. Dolayısıyla sigara içmenin haram ya da harama yakın bir mesabede olduğu söylenebilir.