Plastik nasıl yapılır?

Hayatın her alanında kullanılan birçok malzemenin maddesi olan plastik selüloz, kömür, doğal gaz, tuz ve ham petrol gibi maddelerden üretilmektedir.

Plastiklerin ana maddesi organik ürünlerdir. Özellikle ham petrol, tuz, selüloz, kömür, doğal gaz gibi maddeler plastiklerin ham maddesini oluşturmaktadır.

Ham petrollerin kullanıma sunulabilmesi için çok sayıda işlemden geçmesi gerekmektedir. Ham petrol hafif gruplara ayrılarak damıtma işlemi sürecinden geçirilir.

Her bir damıtma süreci yani fraksiyon, molekül büyüklüğü ve yapısı bakımından farklı olan bir hidrokarbon zincir karışımıdır. Özellikle bu fraksiyonların arasında yer alan nafta, plastiğin üretilmesinde önemlidir.

Plastikler genel manada monomerlerin kimyasal bağlar oluşturarak polimerlere dönüştüğü halidir. Plastik içinde bulunan polimer moleküllerinin yapısal büyüklüğü elde edilen plastiğin özelliklerinin belirlenmesinde etkin rol oynamaktadır.

Plastiğin üretilmesinde 2 ana işlem bulunmaktadır. Bunlar katalizörler gerektiren polimerleştirme ve polikondansasyon işlemleridir. Birçok değişik plastik türleri bulunmaktadır. Ancak ana kategoride toplamak mümkündür. Bu plastik türleri termoset ve termoplastiklerdir.

Termoplastikler: Isıya maruz kaldığında erir ve soğutulduğunda yeniden sertleşir

Termosetler: Bir kez kalıplandıktan sonra yeniden eritilmesi mümkün olmamaktadır.

Plastik günümüzde çok sayıda sektörde kullanılan bir ana bileşen olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle tıbbi cihazlar, ambalaj sanayi, oyuncak sanayi ve uçak sanayisi başta olmak üzere çok sayıda sektörde plastik kullanılır. Plastiklerin yaygın olarak kullanımının ana nedenleri arasında kolay üretimi, dayanıklı olması, hafif ve kolay şekillendirilebilir olması ve ucuza mal edilebilmesi sayılabilir. Plastiklerin içerisinde insan sağlığına zararlı olacak bir takım maddeler bulunmaktadır. Bu nedenle uzmanlar plastik malzemeler ile çocukların fazla temas etmemesi ve gıda maddelerinin plastik