Kleptomani nedir?

Hırsızlık hastalığı olarak bilinen kleptomani, ihtiyaç olmayan eşyaları çalma dürtüsüdür. Bu rahatsızlığı bulunan kişilerin çaldıkları eşyalar genellikle değersizdir. Hırsızlık hastalığı ruh sağlığının bozulması ile birlikte paralelik gösterir. Sorunun temelinde kişinin cesaretini kanıtlamak istemesi yatmaktadır. Kleptomanlar çaldıkları nesneleri çoğunlukla birilerine hediye verir, saklar ya da gizlice yerine koyar. Hırsızlık yaparken yakalandığı taktirde üzüntü ve utanç duyarlar.

Kleptomani hastalığının görülme sıklığı nedir?

Kleptomani nadir görülen ruhsal bir bozukluktur. Hırsızlık hastalığının toplumdaki yaygınlığı %0,6 civarındadır. Öte yandan bu sorun erkeklere oranla kadınlarda daha çok görülmektedir.

- Kadın: %77

- Erkek: %23

Kleptomani hangi yaşlarda görülür?

Kleptomani genellikle ergenlik döneminde başlamaktadır.

Kleptomani nasıl tedavi edilir?

Kleptomani tedavisi psikanaliz yolu ile yapılır. Hastanın geçmişte yapmış olduğu hırsızlıklar tespit edilerek kişiye bu alışkanlığını bırakması konusunda uyarılarda bulunulur. Öte yandan kleptomanlar hasta olduklarını kabul etmemektedir. Bu durumda aile önemli bir yere sahiptir. Hastanın güzel bir dille uyarılması ve gururu incilmeden uzman hekime götürülmesi gerekmektedir.

Kleptomaniye yol açan durumlar nelerdir?

- Epilepsi

- Beyin atrofisi

- Demans

- Bazı tümörler

- Bazı ilaçlar

Kleptomani hastalığının yol açtığı sorunlar nelerdir?

- Kaygı bozukluğu

- İntihar düşüncesi

- Depresyon

- Alkol ve madde bağımlılığı

- Yeme bozuklukları

- Sosyal problemler