Utangaçlık duygusu nasıl aşılır?

Utangaçlık psikolojik bir rahatsızlık türüdür. Herkesin belirli alanlarda çekindiği, kendini ifade etmekte zorlandığı noktalar vardır. Sosyal fobi olarak nitelendirilen bu durum ilk kez 1966 yılında Psikiyatrist Isaac Marks tarafından ortaya atılmıştır. Utangaç kişiler yaptıkları her harekette, bulundukları her ortamda insanlar tarafından izleniyormuş gibi bir hisse kapılırlar. Hayır diyebilmek bu kimseler için oldukça zordur. Olumsuz yanıt vererek karşısındakini geri çevirmek psikolojik olarak kendilerini güvensiz hissetmelerine neden olur. Sosyal fobisi olanların zorlandıkları bir diğer nokta ise göz teması kurmaktır. Çoğu kez karşısındakilerin gözüne hatta yüzüne bile bakmada zorluk yaşarlar.

Utangaçlık neden olur?

- Özgüven eksikliği

- Yeni ortama girme

- Aile baskısı

- Psikolojik sorunlar

- Çaresizlik

- Yanlızlık

- Başarısız olmaktan korkma

- Reddedilmek

- Alay konusu olma

Utangaçlık duygusu nasıl aşılır?

Öncelikle topluma karşı edinilmiş önyargılardan kurtulmak gerekir. Topluma ait olmadığını düşünme, sosyal ortamda nasıl davranılacağını bilememe, çevredeki insanların göz önünde zor duruma düşme, reddedilme, konuştuğunda insanları rahatsız ettiğini düşünme, eleştirilme kaygısı,alay edilme korkusu gibi utangaçlığa neden olan düşünceleri bir kenara bırakıp kişinin kendine olan güveninin artması için güven tablosu oluşturulmalıdır.

Utangaçlığın temel nedeni bu şekilde bulunabilir. Burada yapılması gereken kişinin kendisinde güçlü ve zayıf yönlerini bulup bir kağıda yazarak bu şekilde ikiye ayırması olacaktır. Güçlü yönlerin bulunduğu kısmın topluma ne kadar yansıdığı önemlidir. Zayıf yönlerinin daha çok topluma yansıdığını düşünmekle hata edilmiş olur. Bunun aksine güçlü yönlerini düşünerek kendine güven verici telkinlerde bulunmalıdır.

Toplumdan kaçmak yerine toplumun içinde var olmaya çalışılmalıdır. Utangaçlık duygusu ancak insanlarla konuşarak aşılabilir. Başlatılan bir iletişimi sürdürmek ve iletişimi bitirmek kişinin kendine olan güveni kazanmakta da önemli bir yer tutar. Bu şekilde bir deneyim yaşayarak ön yargılardan sosyal ortama dair utangaçlığa neden olan düşünceler değiştirilebilir.