Karaciğer kanseri nasıl teşhis edilir?

Kan testleri: Kan testinin yapılması karaciğer kanserinin belirlenmesinde oldukça etkili bir yöntemdir.

Görüntüleme testleri: Ultrason, manyetik rezonans (MR) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme araçları ile karaciğer kanseri teşhis edilebilmektedir.

Doku örneği alma: Karaciğer dokusundan alınan bir parça sorunun belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Ancak bu işlem kanama, morarma ve enfeksiyon gibi durumlara yol açabilmektedir.