Elektrik çarpmalarında ilk yardım nasıl yapılır?

- Kazazedenin üzerinde yanan giysi, ayakkabı veya kemer gibi bir eşya varsa çıkartılmalıdır

- Hasta mümkün olduğu kadar az hareket ettirilmelidir

- Temiz bir sargı beziyle yanık yerinin üstü kapatılmalıdır

- Kazazede acilen hastaneye götürülmelidir.

- Dilin boğaza kaçmaması için kazazede yan yatırılmalıdır