Bağımlılık yapan maddeler nelerdir?

Tütün, alkol, esrar, antikolinerjikler, atropin, biperiden, opioidler, morfin, kodein, eroin, metadon, meperidin, tiner, bali, kokain, amfetamin, kafein, LSD, fensiklidin ve meskalin gibi maddeler bağımlılığa yol açmaktadır.