Aile içi şiddetin türleri nelerdir?

Aile içi şiddet, bir bireyin ailesindeki diğer üyelere karşı fiziksel yada psikolojik olarak hükmetmeye çalışması durumudur.

Aile içi şiddetin türleri nelerdir?

Fiziksel şiddet: Bu duruma aç bırakma, uyutmama, tokat atma, tekmeleme, sarsma, uzuvları bükme, sigarayla yakma, çeşitli aletlerle yaralama, uzuv kaybına neden olma, cinayet ve intihara yol açma gibi pek çok örnek verilebilir.

Cinsel şiddet: Herhangi bir kişiye yapılan sarkıntılık, istenmeyen öpme, dokunma, temas, taciz, istismar ve fuhuşa zorlama bu kapsama girmektedir.

Psikolojik şiddet: Kişiye yönelik aşağılamak, küfür etmek, tehdit etmek, eleştirmek, bağırmak, sorgulamak, alay etmek, küçümsemek, ilgilenmemek ve suçlamak gibi davranışlar psikolojik şiddete girmektedir.

Ekonomik şiddet: Bu duruma örnek olarak bireyin kazancına el koyma, para harcamamasına izin vermeme, çok az para bırakarak evi çekip çevirmesini isteme ve zorla çalıştırma gösterilebilir.

Aile içi şiddet gören çocuklarda görülen davranışlar nelerdir?

- Okul öncesi dönemde konuşma gerilemesi

- İletişim sorunu

- Eğitim hayatında başarısızlık

- Saldırgan davranışlar

- Sosyopat kişilik oluşumu

- Korku, kaygı ve aşırı utangaçlık durumu

- Özgüven eksikliği

- Sevilmediğini düşünme

- Altını ıslatma

- Uyku, iştah ve dikkat eksikliği

Aile içi şiddet neden olur?

Aile içi şiddet; biyolojik, psikolojik ve sosyal sebepler olmak üzere 3'e ayrılır.

Biyolojik sebepler

- Erkeklik hormonlarının etkisi

- Şizofreni

- Akıl hastalıkları

- Sosyopat kişilik bozukluğu

Psikolojik sebepler

- İletişimi sorunu

- Saygısızlık

- Güven eksikliği

- Kişinin iktidarını başkalarına kabul ettirmeye çalışması

Sosyal sebepler

- Şiddet

- Yoksulluk

- Bilinçsizce yapılan suçlamalar

- Namus ve ahlak anlayışı

- Alkol ve madde bağımlılığı