Hafıza kaybı türleri nelerdir?

Anterograd hafıza kayıpları: Bu evrede olaylar uzun süreye hafızaya aktarılamaz.

Travmatik hafıza kayıpları: Baş yaralanmalarıyla ortaya çıkan bu sorun genellikle geçici olmaktadır.

Disosiyatif hafıza kayıpları: Duygusal ve psikolojik travmalar sonucu ortaya çıkan bu sorunda uzun süreli hafıza kaybı yaşanmaktadır.

Korsakov sendromu hafıza kayıpları: Uzun süre alkol kullanımı korsakov sendromu hafıza kayıplarına neden olur.

Laküner hafıza kayıpları: Bu durum yaşanan belli bir olay sonucu ortaya çıkmaktadır.

Disosiyatif füg hafıza kayıpları: Bu evrede yaşanan psikolojik travma neticesinde hafıza kaybı oluşur.

İnfantil hafıza kayıpları: Bu evrede kişi çocukluk döneminde yaşadıklarını hatırlamaz.

Global hafıza kayıpları: Travma neticesinde ortaya çıkan bu durum vücudun geliştirdiği bir tür savunma mekanizmasından kaynaklanmaktadır.

Posthipnotik hafıza kayıpları: Hipnoz sırasında yaşanan olayların unutulmaması ya da eski anıların yeniden hatırlanamaması durumudur.

Psikojenik hafıza kayıpları: Bu durum psikolojik nedenlerden doalyı oluşmaktadır.

Kaynak amnezisi hafıza kayıpları: Bu evrede kişi herhangi bir hatırayı hatırlamaktadır. Fakat bu kesitin nereden geldiğini bilmemektedir.