Düşük oluşumunun başlıca sebepleri nelerdir?

Gebeliğin erken sonlanması durumuna abortus denilir.

Abortus nasıl teşhis edilir?

Düşükte tanı muayenede rahim ağzında gebelik ürününün görülmesi veya ultrasonografide gebeliğin bozulduğunun saptanması ile belirlenmektedir.

Düşük oluşumunun başlıca sebepleri nelerdir?

- Embriyoya ait kromozom anomalisi

- Çoğul gebelikler

- Teratojenik ya da mutajenik etkile

- Genetik bozukluklar

- Üreme sistemindeki yapısal anomallikler

- Doğumsal uterin anomallikler

- Myomlar

- Servikal yetmezlik

- Annede görülen akut durumlar

- Korpus luteum yetmezliği

- Aktif enfeksiyonlar

- Yüksek ateş

- Asherman sendromu

- Annede görülen kronik hastalıklar

- Polikistik over hastalığı

- Kontrolsüz şeker hastalığı

- Böbrek hastalığı

- Sistemik lupus (SLE)

- Tiroid hastalıkları

- Şiddetli hipertansiyon

- Antifosfolipid sendromu

- Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı

- Aşırı kafein tüketimi

Abortus çeşitleri

Erken düşük: Gebeliğin ilk 12 haftasında ortaya çıkan düşüklerdir.

Geç düşük: Gebeliğin 12-20. haftaları arasındaki düşüklerdir.

Spontan abortus (Kendiliğinden düşük): Herhangi bir müdahale olmaksızın direkt olarak gebeliğin rahim dışına kendiliğinden atılmasıdır.

Abortus imminens (Düşük tehdidi): Gebeliğin ilk yarısında rahim içinde yaşayan bir bebeğin olmasına rağmen vajinal kanamanın olması durumudur. Bu durumda bir düşük tehdidi mevcuttur.

Abortus insipiens (Kaçınılmaz düşük): Kanama ve şiddetli ağrı ile birlikte rahim ağzında (cervix) açılma sonrasında düşüğün kaçınılmaz hale gelmesi durumudur. Bu evrede kürtaj uygulamasıyla gebeliğin kontrollü bir şekilde sonlandırılması gerekmektedir.

İnkomplet abortus (Tam olmayan düşük): Fetus, plasenta, amniyon kesesi ve amniyon zarından oluşan gebelik materyallerinin rahim dışına tam olarak atılamaması durumudur.

Rest abortus (Artık materyal): Düşükten veya kürtajdan sonra rahim içinde kalan gebelik materyali “rest” olarak tanımlanır. Bu durum tespit edildiğinde rahim içinde kalan materyaller kürtajla temizlenmelidir.

Komplet abortus (Tam düşük): Gebeliğe ait ürünlerin hepsinin kanama ve rahim kasılmaları ile birlikte vücut dışına atılması durumudur. Bu evrede rahim içinde bir materyal kalmadığından çoğu kez bir müdahaleye gerek kalmaz. Kişinin kanaması da kendiliğinden azalmaya başlar.

Boş gebelik (Anembriyonik gebelik): Halk arasında “su gebeliği”, “boş gebelik” veya “boş kese” olarak da adlandırılan bu durumda gebelik kesesini oluşturan amnion kesesi ve plasenta oluşurken bu yapıların içinde bir bebek bulunmamaktadır.

Missed abortus (Farkedilmemiş düşük): Bebeğin rahim içinde hayatını kaybetmesi durumudur. Bu evrede kasılmaların olmaması nedeni ile düşük tam olarak gerçekleşemez.

Elektif abortus (İsteğe bağlı düşük): Herhangi bir komplikasyon olmamasına karşın anne ve baba adayının kendi rızası ile gebeliği sonlandırmasıdır. Bu durum kürtaj olarak isimlendirilmektedir.

Habitüel abortus (tekrarlayan düşükler): Birbirini izleyen iki veya daha fazla gebeliğin düşük ile sonuçlanması durumudur.

Septik Abortus (Kriminal abortus): Abortusun enfeksiyon ile komplike olması durumudur.