Halitosis nedir?

Ağızda meydana gelen kötü kokuya kısaca halitosis denir. Ağız kokusu, patolojik ve fizyolojik olmak üzere ikiye ayrılır.

- Fizyolojik ağız kokusu

Sabah uyanıldığında kişide, sindirim kanalında biriken gazlar veya dil sırtında üreyen bakterilerin sebep olduğu ağız kokusu ortaya çıkabilir. Bu durumun önlenmesi için dil sırtını fırçalamak, sürekli olmamak kaydıyla çinko içeren ağız gargaraları kullanmak ve sakız çiğnemek iyi bir çözümdür.

- Patolojik ağız kokusu

Patolojik ağız kokusu olan kişiler kötü kokunun ya farkında değildirler, ya tolere etmektedirler veya kabullenmişlerdir. Bu durum 3'e ayrılır:

Tip-1: Ağız kokusu sorununu kişi, kendisi tespit eder. Bu vakaların %24'ü diş hekimine müracaat ederler.

Tip-2: Koku, hastanın kendisinin değil, yakınlarının tespitidir. Bu vakaların %50'si diş hekimine müracaat ederler.

Tip-3: Ağız kokusu, hastanın kendisi ve yakınlarının tespiti değil, şüphesi veya tahminidir. Bu vakaların büyük bir kısmı diş hekimine müracaat ederler.