Paranoya nedir?

Paranoya, karmaşık duygulara sebep olan ruhsal bir hastalık türüdür. Bu rahatsızlıkta kişiler, başkalarının kendilerine haksızlık yaptığını düşünürler.

Paranoya ile birlikte görülebilen psikolojik rahatsızlıklar

- Majör depresyon

- Kişilik bozuklukları

- Alkol ve madde bağımlılığı

- Saplantılar

Paranoya belirtileri nelerdir?

- Nedensiz olarak başkaları tarafından aldatıldığını düşünmek

- Çevresindeki insanların güvenilirliğinden ve bağlılığından şüphe duymak.

- Sözlerinin kötü niyetle kullanılacağını düşünmesinde dolayı sır vermemek

- Normal sözlerden dolayı aşağılandığını hissetmek.

- Kin tutar ve haksızlıkları affetmez.

- Bazı davranışarı kişiliğine saldırı olarak algılayıp, öfkeyle tepki göstermek.

- Herhangi bir nedene dayanmadan aldatıldığını düşünmek.

Paranoya oluşumunun başlıca sebepleri nelerdir?

- Orta yaşa gelmek

- Eskiden acı ve düş kırıklıkları yaşamak

- Umut ve fırsatların yitirilmesi

- Cinsel gücün ve yaşamın gerilemesi

- Yaşlılığın yaklaştığının sezilmesi

- Bedensel kusur ve çirkinliklerin bulunması

- Tutukluk ya da tutsaklık

- Yabancı bir çevrede bulunmak

- Haksızlığa uğramak

- Zehirlenmek

- Bedensel, toplumsal ve ruhsal zorlanmalarla karşılaşmak

Paranoya çeşitleri nelerdir?

- Kuruntu paranoyası

Bu evrede kişi başkalarının kendisine kötülük etmek istediklerini sanmaktadır. Bunun sonucunda hasta önlem almak için mahallesini, köyünü, kentini hatta ülkesini dahi değiştirebilmektedir. Ancak kişi gittiği her yere sabuklamalarını da birlikte götürdüğünden bu saplantılarından kurtulamamaktadır. Öte yandan hasta, kuruntu geliştirdiği bazı insanlardan kurtulmak için resmi makamlara bile başvurabilmektedir. Buralardan istediği sonucu alamayınca da cinayet işleyebilmektedir.

- Soyluluk paranoyası

Bu evrede kişi soylu bir aileden geldiğini ve anne-babalarının gerçek ailesi olmadığını savunmaktadırlar. Bunun yanında hasta savlarını akla uygun duruma getirmek için geçmişteki bazı olayları sabuklamalarıyla uyuşacak biçimde yorumlamaktadır.

- Buluş paranoyası

Bu evrede kişi yeni bir buluş yaptığını ya da bilinen bir buluşun kendisine ait olduğunu ileri sürmektedir.

- Gizemli paranoya

Bu evrede hasta; tanrısal bir gücünün olduğunu, insanlığa yeni bir din yaymak ya da insanlığı kurtarmak için yaratıcının kendisini görevlendirdiğini savunmaktadır.

- Hak arama paranoyası

Bu evrede kişi, hakkını elde etmek için sürekli olarak bir mücadele içerisine giriyor.

- Aşk paranoyası

Bu evrede kişi, genellikle nüfuzlu ve önemli bir kişinin kendisine aşık olduğunu ileri sürmektedir. Aşk paranoyasına genellikle evlenmemiş ya da dul kalmış kadınlarda rastlanılmaktadır.

- Kıskançlık paranoyası

Kıskançlık duygusu zamanla paranoya sorununa dönüşebilmektedir.

Paranoya nasıl tedavi edilir?

Paranoya sorununun iyileştirilmeşi günümüzde olanaksızdır. Ancak uygulanan psikolojik analizi le tepkilerin yumuşatılması sağlanmaktadır.