Böbrek kanseri nasıl tedavi edilir?

Böbrek kanserine yakalanan bir hasta cerrahi müdahale ile tedavi edilmektedir. Bunun dışında targeted ve biyological terapi adı verilen iyileştirme yöntemleri vardır.

Hasta için seçilecek tedavi genellikle:

- Tümör büyüklüğüne

- Tümörün böbrek dışındaki dokulara yayılımına

- Hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna bakılarak kararlaştırılır

Böbrek kanserinin evreleri nelerdir?

Evre 1: Bu evrede tümör, 7 cm’den daha küçüktür ve sadece böbrek içerindedir.

Evre 2: Tümör, 7 cm’den büyüktür. Ancak böbrek dışındaki organlara yayılım göstermemiştir.

Evre 3: Tümör herhangi bir büyüklükte olmakla birlikte lenf bezlerine geçiş göstermiştir veya çevredeki kan damarlarına yayılmıştır.

Evre 4: Tümör, vücutun çeşitli bölgelerine yayılmıştır.