Kuş gribi nasıl taşınır?

- Göçmen kuşlar vasıtası ile ülkeden ülkeye taşınır.

- Riskli dönemlerde sulak alanlara girip çıkan araç ve insanlar ile yerleşim yerlerine taşınır.

- Riskli dönemlerde avcılık faaliyetleri ile yerleşim yerlerine taşınır.

- Hastalık çıkmış olan yerleşim yerlerinden kontrolsüz araç ve insan hareketleri ile diğer yerleşim yerlerine taşınır.