Malta humması nasıl teşhis edilir?

Kan kültüründen brusella bakterisinin izole edilmesi ve serum aglütinasyon testi (SAT) ile malta humması teşhis edilir.