Uyurgezerlerin güvenliği için ne yapılmalıdır?

- Kapı ve pencerelerin kapatılması gerekir.

- Odada bulunan engeller kaldırılmalıdır.

- Odaya zil ya da hareket detektörü yerleştirilmelidir.

- Pencerelere kalın perdeler asılmalıdır.

- Hastalar yerde yatırılmalıdır.