Pankreas kanserinin belirtileri nelerdir?

Pankreas, karın en arka bölümünde yer alan yaklaşık 15 cm uzunluğunda bir organdır. Bu organın pek çok önemli görevi olmakla birlikte alınan gıdaların sindiriminde ve kan şekerinin dengede tutulmasında önemli rol oynamaktadır.

Pankreas kanserini oluşturan risk faktörleri nelerdir?

Pankreas kanserinin kesin sebebi bilinmemekle birlikte sigara içenlerde ve şişman bireylerde sık olarak görülür. Bu hastalığa erkeklerde kadınlara oranla daha sık rastlanılmaktadır.

Pankreas kanserinin belirtileri nelerdir?

Kilo kaybı, karın ağrısı, sarılık, iştah kaybı, bulantı-kusma, halsizlik, yorgunluk, ishal, sindirim zorluğu, sırt ağrısı, camcı macunu renginde dışkılama, solgunluk, aniden ortaya çıkan şeker hastalığı ve depresyon gibi rahatsızlıklar pankreas kanserinin belirtileri arasındadır.

Pankreas kanseri nasıl teşhis edilir?

Pankreas kanseri sinsi bir hastalık olduğu için teşhisi oldukça zordur.

Laboratuvar tetkikleri: Serum bilirubinleri, alkalen fosfataz, karaciğer transaminazları ile CEA, CA 19-9 ve CA 125 gibi tümör belirteçleri yükselmiştir. Bunun yanında idrarda bilirubin pozitifliği mevcuttur.

Ultrasonografi: İlk başvurulan tedavi yöntemi olan ultrasonografide, pankreasta sert ya da kistik kitle varlığı, kitlenin boyutu, kitlenin diğer çevre yapılarla olan ilişkisi ve damarsal yapılara olan yakınlığı hakkında bilgi verir.

Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR): BT ağız ve damar yolu ile kontrast ilaç verilerek çekildiğinde pankreas tümörleri hakkında çok önemli bilgiler verir. Yaklaşık %95 üzerinde tanı konulmasını sağlayan bir özelliği vardır. MR görüntüleme ise aynı şekilde tümörün ayırıcı tanısında önemlidir.

Cerrahi tedavi: Pankreas'a yerleşen tümör uygulanan whipple ameliyatıyla alınmaktadır.

Radyoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili ışınların kullanılmasını içermektedir.

Kemoterapi: Kanser hücrelerini öldürmek için ilaçların kullanılmasıdır.

Tedaviden sonra

Tedavi'nin ardından iyileşme şansı %50’nin altındadır. Antikanser ilaçlar ve ışın tedavisi iyileşme oranını artırır. Ancak geride kanser hücresi bırakılan ameliyatlardan sonra veya komşu organlara yayılım olan durumlarda sağkalım oranları iyi değildir.

Pankreas kanserinden nasıl korunulur?

Hastalıktan korunmak için tütünden uzak durmalı, dengeli beslenme ve düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır.