Cotard sendromu tedavisi nelerdir?

Ender görülen rahatsızlıklardan biri olan cotard sendromunda (ceset yürüyüşü sendromu) kişi vücudundan bir organın yok olduğuna veya eksildiğine inanır. Bu hastalar git gide öldüklerini düşünerek ceset gibi ortalıkta dolaşmaya başlarlar.

Hastalık tamamen ruhsal bir bozukluk olup genellikle depresyon ve şizofreni gibi vakalarda görülür. Uzmanlar tarafından nöropsikiyatrik bozukluk olarak ifade edilen bu rahatsızlığın tedavisi oldukça zor olmakla birlikte kişinin uzun süre gözlem altında tutulması gereklidir. Bunun sebebi hastanın intihar etme eyleminde bulunma olasılığıdır.

Cotard sendromu, ilk kez 1982 yılında Jules Cotard tarafından ortaya çıkartılmıştır. Bu ilginç vaka Filipinler'’de yaşayan 53 yaşında bir kadında net olarak görülmüştür. Hasta, öldüğünü ve morga gitmek istediğini dile getirmiştir.

Cotard sendromunun belirtileri nelerdir?

Hasta, her şeyini kaybettiğini inanarak hayattan bir beklentisi kalmaz. Bunun yanında tutkularının, duygularının ve organlarının eksildiğini düşünür. Ayrıca kanının da kalmadığına inanarak, tamamen yaşam fonksiyonlarını yitirir.

Öte yandan ceset gibi koktuğunu hisseden hasta, uykusuzluk problemi yaşar. Bazı durumlarda ise ölümsüz olduğunu düşünerek ayrı bir sevinç duyar. Bu kişiler dış dünyadan kendilerini soyutlarlar ve sürekli negatif düşünceler içerisindedir.

Cotard sendromu kimlerde görülür?

Daha çok kadınlarda görülen cotard sendromu, organların yol açtığı bir rahatsızlıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Genellikle ölüm korkusu yaşayan kişilerde kendisinin belli etmektedir.

Cotard sendromu tedavisi nelerdir?

Cotard sendromunun tedavisi ilaç ya da beyne verilen elektrik şok mekanizması ile olmaktadır. Ancak ilerlemiş vakalarda herhangi bir iyileştirme yöntemi bulunmamaktadır. Ağır hastalar direkt gözlem altına alınmalıdır.