Kekemelik tedavisi nelerdir?

Kekemelik, psikolojik reaksiyonlar sonucunda ortaya çıkan yanlış konuşma alışkanlıklarıdır. Genetik oluşumuyla ilgili bilimsel bir kanıt henüz bulunmamaktadır. Bu durum erkeklerde %80, kadınlarda ise %20 oranında görülmektedir.

Kekemelik tedavisi nelerdir?

Davranış düzenlemesi, nefes alıştırmaları, gevşeme teknikleri, ses düzey kontrolü ve konuşma terapisi gibi yöntemler ile kekemeliğin önüne geçilebilir. Bunun yanında bazı vakalarda antidepresan ve anksiyolitik tedavileri de faydalı olabilmektedir.

Kekemelik hangi durumlarda belirginleşir?

Kekemelik, yabancıların bulunduğu, kalabalık ortamlar, bir otorite konumundaki kişinin karşısında, telefona yanıt vermek, birinden bir şey istemek, beklenmedik bir durumla hazırlıksız bir şekilde karşılaşma gibi hallerde belirginleşmektedir. Bu durumlarda kekeme konuşan kişiler korktukları şeylerden kaçınmaya çalışırlar. Adları sorulduğunda ise yanıtlamakta güçlük çekebilirler ve bu isleri yakınlarındakilere bırakırlar.

Kekeme öğrenciler ise arka sıralarda oturmaya çalışır, parmak kaldırmaz, konuşmalarda dinleyici olmayı yeğler, yoklamalar alınırken geç yanıt verirler veya el kaldırarak kaçınma davranışlarında bulunurlar. Bunun yanında istediklerini değil, söylemesi kolay olan şeyleri ısmarlarlar. Ayrıca bu davranışlara el sallama, ayağı yere vurma, baş-boyun hareketleri, göz, kas ve dudak seyirmeleri gibi tikler de eşlik edebilir.

Kekemelik hangi yaşlarda baslar?

Kekemelik % 3 oranında görülmektedir. Genellikle küçük yaştaki çocuklarda görülmektedir. Erkeklerde ise bu duruma kadınlara oranla 3-4 kat daha fazla rastlanmaktadır. Bu rahatsızlık en çok 2-7 yaş arasında görülmekte olup, ortalama başlangıç yaşı 5 yaş civarıdır.

Kekemeliğin nedenleri nelerdir?

Kekemeliğin birden fazla nedeni bulunmaktadır. Bu durum psikolojik, fizyolojik veya kalıtımsal sebeplerden kaynaklanmaktadır. Solunum bozukluğu ve nefesi doğru kullanamamak ise diğer nedenler arasındadır.

Çocukların sıkıntılı ortamlarda bulunmaları, travmalar, ailevi problemler, herhangi bir şeyden duyulan korku, baskı-stres altında kalmaları, kontrolcü bir çevrede yetişmeleri ve ailelerin büyük beklentileri gibi sebepler ise bu durumu tetiklemektedir.

Kekemeliğin bir diğer nedeni de ev içerisinde ebeveynler ya da yakın akrabalardan birinin kekeme olmasıdır. Çocuk o kişi ile özdeşim kurarak konuşmakta güçlük çekebilir.