Kurban kanı alına sürülür mü?

Kesilen kurbanın kanının alna sürülmesinin İslâm dini ile hiçbir alakası yoktur. Elimizdeki güvenilir İslâm kaynaklarının hiçbirinde böyle bir bilgi mevcut değildir. Halkımız arasında yaygın olan bu uygulamanın başka din ve kültürlerden girdiği, dolayısıyla bid'at olduğu anlaşılmaktadır. Bundan dolayı yapılmaması gereken bir harekettir.