Gerekli şartlara sahip olduğu halde kurban kesmeyen kişi ne yapmalıdır?

Kurban kesme şartlarını taşıdığı halde unutma, ihmal gibi sebeplerle kurban kesmeyen kimsenin, Hanefi mezhebine göre o yıla mahsus, bir kurban bedelini fakirlere vermesi, ayrıca tevbe ve istiğfar etmesi gerekir.