Kurban ibadeti, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ne zaman emredilmiştir?

Kurban ibadeti hicretin ikinci yılında eda edilmeye başlanmış ve Hz.Peygamber (sav) hicretten itibaren on yıla yakın bir süre hep kurban (Udhiyye) kesmiştir. - (Tirmizi 20, K.El-Edahi 11, Hadis No: 1507)